Kuvaus tutkimuksesta

Teknisen kehityksen ansiosta ihmisen perimän kartoittaminen on tullut yhä helpommaksi ja halvemmaksi. Perimään liittyvän tiedon moninkertaistuminen ja uusien yhteyksien löytyminen on herättänyt huolta siitä, miten ihmiset ymmärtävät ja tulkitsevat uudenlaista tietoa ja millaisia yhteiskunnallisia seurauksia tällaisen tiedon yleistymisellä ja mahdollisella käytöllä terveydenhoidossa on.

Genomiikan yleinen ymmärrys (Public Understanding of Genomics) on Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke, joka etsii vastauksia näihin haasteisiin. Projektin puitteissa pyritään muun muassa selvittämään, miten ihmiset ymmärtävät ja suhtautuvat geenitestien tuottamaan tietoon ja miten tämän tiedon ymmärrettävyyttä voitaisiin parantaa.

Geenikysely.fi