Naturalismin piirteitä Vor Sonnenaufgang-teoksessa

German writer Gerhart Hauptmann (1862 - 1946) sitting on a park bench.   (Photo by Hulton Archive/Getty Images)

 Gerhart Hauptmann  

Gerhart Hauptmannin teoksessa Vor Sonnenaufagang näkyvät monet naturalismin piirteet. Esimerkiksi kerronnassa käytetään tarkkaan kuvailevia paikan ja ajan määrittelyjä. Tämä on tyypillistä naturalismille, koska siten yritetään tuoda ympäristöä mahdollisemman aidosti esille ja lukija pystyy samaistumaan miljööseen tai aikaan paremmin. Lukemassani teoksessa tapahtumien aikajana on reilu vuorokausi ja tapahtumapaikkana erään Krausen perheen maatila. Tämä kertoo juuri naturalismin yksityiskohtaisesta kerronnasta ja todellisuuden kuvaamisen yrittämisestä. Suomen vastineita realismille ja naturalismille ovat esimerkiksi Minna Canthin teos Työmiehen vaimo. Vor Sonnenaufgang- teoksessa dialogit ovat olennaisia, koska teos on näytelmä, joka käsittelee maaseudun asukkaiden elämää. Murteet kuuluvat nekin naturalismiin. Kieli on osittain murteista, ja murteita käyttävät esimerkiksi alkoholisoitunut maatilan isäntä ja tämän vaimo. Alkoholi on vahvasti esillä tässä teoksessa, kuten on tyypillistä naturalismille. Kirjassa kaikki henkilöt pääsevät ääneen, joka yksi naturalismin elementeistä: yhteisö nähdään ”yhtenä” ja yksilöllisyys on vähemmän esillä.

Teos on sosiaalinen draama ja käsittelee kritiikkiä yhteiskuntaa kohtaan, kuten yhteiskuntaluokkia tai valtiota kohtaan. Tämä näkyy teoksessa hyvin siinä, kuinka kaikki, niin taloudenhoitajat ja kuin isäntäkin, saavat puheenvuoron dialogissa. Naturalismin aikaan tapahtui monia muutoksia, kuten teollinen vallankumous. Siten myös Karl Marx-idealiteetti sai jalansijaa ja näkyy myös teoksessa esimerkiksi rahasta puhumisesna ja viittauksista perheen aiemmasta rikastumisesta. Onneton loppu on sekin varsin tyypillistä naturalismille. Se, mikä ajaa Helenen itsemurhaan, on Lothin päästös jättää Helene tämän alkoholistiperheen ja sen pelätyn periytyvyyden takia. Naturalismin aikaan ajateltiin yksilön olevan kasvatuksen ja ympäristön summa, eli Lothin pelko tulevasta sai tämän jättämään rakkauden. Naturalistisen aikakauden realistinen ote näkyy myös tämän päivän teoksissa esimerkiksi todentuntuisena tai tarkkana kerrontana ja esityksenä. Sen ajan teemat ovat nykyaikaisia edelleen, koska ne käsittelevät ihmisyyttä ja jokapäiväistä elämää. Toki vanhat teokset ja kirjallisuus ovat osa myös tämän päivän kulttuuriperintöä ja sivistystä.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *