REBAT

(in English below)

REBAT: Tutkimusperustainen opetus Viikin kampuksella on tutkimusprojekti, joka pyrkii kartoittamaan ja kehittämään tutkimuksen ja opetuksen yhteyttä. Hyödynnämme tutkimuksessamme yhteiskehittämisen (co-creation) menetelmiä. Tutkimusta motivoi Helsingin yliopiston strategia 2021-2030, joka näkee tasa-arvoisen ja osallistuvan yliopistoyhteisön menestyksen edellytyksenä. Yhteisöllisen opiskelukulttuurin ytimenä nähdään yhdenvertaisuus, avoimuus, arvostava kohtaaminen sekä tiivis yhteistyö opettajien ja opiskelijoiden välillä.

Tutkimusryhmä: Henna Asikainen, Jaanika Blomster, Lauri Kontula, Janna Pietikäinen ja Viivi Virtanen.

 

REBATResearch-based Teaching in Life Sciences is a research project which aims to survey and to develop the research-teaching nexus. We utilise the methods of the co-creation in our study. The study is motivated by the Strategic Plan 2021-2030 of the University of Helsinki, which sees the equality and participative university community as a precondition for the success of the university. The equality, openness, appreciative encounters and close cooperation between the teachers and the students are seen as a core of the communal studying culture.

Research group: Henna Asikainen, Jaanika Blomster, Lauri Kontula, Janna Pietikäinen ja Viivi Virtanen.