Home

Onko ympäristökriisissä kyse maailmankatsomuksellisesta haasteesta? Minkälaisia näkökulmia ja työkaluja uskonnontutkimus tarjoaa kohtaamiemme globaalien kysymysten käsittelyyn?

Religion, Ecology & Diversity (RED) on itsenäinen ja monitieteellinen tutkimusyksikkö, joka kokoaa yhteen Suomen johtavia ympäristö- ja kestävyyskysymyksiin erikoistuneita uskonnontutkijoita eri yliopistoista.

Ilmastonmuutoksen, kuudennen sukupuuttoaallon ja luonnon monimuotoisuuden dramaattisen köyhtymisen aikakaudella tarvitaan monialaista ja poikkitieteellistä yhteistyötä. RED –tutkimusryhmä tuo tähän keskusteluun tutkimuspohjaisia näkökulmia uskontoperinteiden, maailmankatsomusten, arvojen ja hengellisten/henkisten tekijöiden yhteydestä ihmiskunnan kohtaamiin globaaleihin haasteisiin.

Yhdessä tarjoamme uusia näkökulmia sekä työkaluja ympäristökriisin poikkitieteelliseen ja –taiteelliseen käsittelyyn moniarvoisessa, moniuskontoisessa ja monikulttuurisessa maailmassa sekä lajirajat ylittävää ymmärrystä ihmisen ja muun elämän välisistä suhteista.