OHJELMA

9:00 – 9:10 Avaussanat, Janne Saarikivi ja Kaius Sinnemäki (Helsingin yliopisto)
Sessio 1 Pj Kaius Sinnemäki
9:10 – 9:40 Nora Hämäläinen (Pardubicen yliopisto): Selfhelpiä uskonnon sijaan
9:40 – 10:10 Samuli Hurri (Lapin yliopisto): Bufonian arvoitus: maallinen ja pyhä eräässä vanhassa ateenalaisessa uhrirituaalissa
10:10 – 10:40 Janne Saarikivi (Helsingin yliopisto): Rakkaus, totuus, vapaus ja pyhyys vertailevan sanastontutkimuksen näkökulmasta
10:40 – 11:00 Kahvitauko
Sessio 2 Pj Kaius Sinnemäki
11:00 – 11:30 Johanna Sumiala (Helsingin yliopisto): Pyhä journalismissa
11:30 – 12:00 Lari Lohikoski (Kirkon viestintä)
12:00 – 12:30 Henrietta Grönlund (Helsingin yliopisto): Huolenpidon pyhät ja epäpyhät: konstruktioita luterilaisenhyvinvointivaltion kontekstissa
12:30 – 14:00 Lounastauko
Sessio 3 Pj Kaius Sinnemäki
14:00 – 14:30 Pasi  Ihalainen (Jyväskylän yliopisto): Kansallistunne, kansanvalta ja tasa-arvo uskontona aikamme Ruotsissa ja Suomessa
14:30 – 15:00 Karina  Lukin (Helsingin yliopisto): Leninin aurinko loistaa tundralla
15:00 – 15:30 Heikki  Patomäki (Helsingin yliopisto): Mytopoeettinen mielikuvitus kritiikin ja rekonstruktion perusteena: vaihtoehtoiset tarinat paikastamme kosmoksessa ja niiden eettis-poliittinen merkitys
15:30 – 16:00 Kahvitauko
Sessio 4 Pj Kaius Sinnemäki
16:00 – 16:30 Timo Kallinen (Itä-Suomen yliopisto): Uskonnollinen kääntyminen ja sekulaari kieli
16:30 – 17:00 Anneli Portman (Helsingin kaupunki): Pyhä Sylvi! Pyhät arvot, tunteet ja yhteisöllisyys
17:00 – 18:00 Päätössanat ja loppukeskustelu