Valikoituminen väkivaltatyöhön

 

Lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi, uhrien lisäksi myös väkivallan tekijöille tuotetaan avopalveluna hoitoa, jonka tarkoituksena on saada väkialta loppumaan. Toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista, joten on tärkeä havainnoida sitä, millaisia henkilöitä asiakkaiksi hakeutuu ja miksi. Kysymykseen vastataksemme tarkastelimme Lyömättömän Linjan/ Turvallisille raiteille väkivallan katkaisuohjelman asiakkaita koskevia kyselytietoja ja haastattelimme asiakkaita ja väkivaltatyöntekijöitä. Tutkimus on osa laajempaa tutkimusta, joka raportoidaan myöhemmin.