Hanke

Seksuaalirikosten tekijät, tekotilanteet ja tekojen ennalta estämisen mahdollisuudet -hanke

Hankkeen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä sosiodemografisten tekijöiden, tekotilanteiden ja yhteiskunnan rakenteellisten tekijöiden merkityksestä seksuaalirikoksissa sekä tunnistaa eri seksuaalirikoksiin liittyvät toiminnan logiikat.

Yhdessä seksuaalirikoksia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä koskevan laajan ja systemaattisen katsauksen kanssa, tutkimuksen empiirinen analyysi luo pohjaa oikeanlaisille ja oikein kohdennetuille seksuaalirikollisuutta ennaltaehkäiseville toimenpiteille.

Hanke koostuu sekä useilla aineistoilla tehtävästä empiiristä analyysista että laajasta ja systemaattisesta katsauksesta olemassa oleviin seksuaalirikoksia ennaltaehkäiseviin malleihin ja niiden kehityssuuntiin.

Hanke  toteutetaan konsortiohankkeena Nuorisotutkimusverkoston (NTV) ja Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin (Krimo) välisenä yhteistyönä.

Hankesuunnitelma