DISA

DISA-projektissa luodaan digitaalinen, itsearviointiin perustuva oppimisen arviointimalli, joka korvaa perinteisen lopputentin ja sopii suurillekin kursseille. DISA-malli tukee syvällistä oppimista ja motivaatiota sekä auttaa opiskelijoita tunnistamaan ja arvioimaan omaa osaamistaan. Projektia toteutetaan yhteistyönä Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen osaston, kasvatustieteen osaston sekä yliopistopedagogiikan keskuksen (HYPE) välillä.