DISA

DISA-mallin (Digital Self-assessment) avulla opiskelijoiden itsearviointia voidaan toteuttaa niin suurissa kuin pienissäkin opetusryhmissä. Opiskelijat arvioivat omaa osaamistaan kurssin ajan pohjaten arvionsa yksityiskohtaisiin oppimistavoitteisiin. Opiskelijoille voidaan antaa henkilökohtaista palautetta itsearvioinnista automaattisesti digitaalisen työkalun avulla. Projektia toteutetaan yhteistyönä Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen osaston, yliopistopedagogiikan keskuksen (HYPE), kasvatustieteen osaston kesken sekä tietojenkäsittelytieteen osaston TOSKA-ryhmän kesken.

Lue lisää

DISA (Digital Self-assessment) is a model that enables self-assesment for large and small classes. Students assess their own learning outcomes throughout the course by using a detailed rubric articulating the subgoals of the ultimate intended learning outcomes. Learning goals and criteria are clearly identified, and through self-assessment activities the students are actively engaged with them. Evidence of learning is elicited during the course, and students receive feedback for their self-assessment from an automatic digital system.

Read more