Kirja-arvio: Moodle 1.9 for Second Language Teaching

Stanford, J. (2009). Moodle 1.9 for Second Language Teaching. Engaging online language-learning activities using the Moodle platform. Birmingham. Packt Publishing.

Tämä erityisesti kieltenopettajille suunnattu opas on tervetullut lisä Moodle-aiheiseen kirjallisuuteen. Alussa kirjassa selvitetään Moodlen historiaa ja kerrotaan mm. että se on ilmainen, avoimeen lähdekoodiin perustuva virtuaalinen oppimisympäristö (Virtual learning environment). Siihen viitataan myös käsitteillä LMS (learning management system) tai CMS (course management system). Moodlella oli viime vuoden lopulla noin 37 miljoonaa rekisteröitynyttä käyttäjää.

On tärkeää huomioida oppimisen polku, ohjeistus, materiaalit, aktiviteetin kesto ja kognitiivinen näkökulma

Kirja lähestyy Moodlea noudattamalla seuraavia periaatteita:

  • kirjan esimerkit on tehty ESOLin (englanti toisena kielenä) pohjalta , mutta mitä tahansa kieltä voi opettaa
  • kieltenoppiminen on kommunikatiivinen tapahtuma ja opiskelija on tähti ja kaikki lähtee aina opiskelijasta, jos vain mahdollista.

Stanford toteaa myös, että on tärkeää huomioida oppimisen polku, ohjeistus, materiaalit, aktiviteetin kesto ja kognitiivinen näkökulma (HY:ssa Löfström ym. kirjoittaneet tästä paljon, esim. Löfström et al. 2006). On myös hyvä miettiä käyttääkö kohdekieltä läpi koko Moodle-kurssialueen.

Kirjassa viitataan Jacobsin ja Farrellin (2003) artikkeliin, jossa pohditaan kommunikatiivista kieltenoppimista. Stanford on yhdistänyt herrojen ajatukset Moodlen työkalujen kanssa ja taulukoinut ne selkeästi kuvaten mitkä Moodlen työkalut kulloinkin tukevat kommunikatiivisen lähestymistavan erityispiirrettä.

Kommunikatiivinen lähestyminen Moodlen työkalut
opiskelija työskentelee itsenäisesti Moodlen ulkoasun räätälöinti oman näköiseksi, kyselyt
sosiaalinen opiskelutapahtuma chatit, forumit ja wikit (HY:ssa oma wiki)
kielten kytkeminen substanssiaineeseen Moodlessa esim. ryhmien muodostaminen pääaineen tai tason mukaan
eriyttäminen onnistuu Moodlessa 😉
vaihtoehtoiset arviointimallit paljon mahdollisuuksia Moodlessa
opettajat oppijoina roolien jakaminen (opiskelija tuo sisällön)

 

Sitten alkaakin osio (90% kirjasta), jossa konkreettisesti esitellään työkalu ja kerrotaan miten se aktivoidaan ja mitä sillä voi tehdä.

Lähteet:

Jacobs, G. M, & Farrell, T. S. C. (2003). Understanding and implementing the CLT (Communicative Language Teaching) paradigm. RELC Journal, 34(1), 5-30.

Löfström, E., Kanerva, K., Tuuttila, L. Lehtinen, A. & Nevgi, A. (2006). Laadukkaasti verkossa: Verkko-opetuksen käsikirja yliopisto-opettajalle. Helsinki: Yliopistopaino.

Published by

Kirsi Wallinheimo

yliopistonlehtori Kielikeskus, Helsingin yliopisto