Henkilökohtainen oppimisympäristö – PLE

Sulautuvan opetuksen seminaarissa esiteltiin kuudennen kerran opetukseen ja teknologiaan liittyvän tutkimuksen lisäksi nk. tavallisten opettajien case-esimerkkejä. Tavalliset opettajat tosin tässä tapauksessa ovat epätavallisen innostuneita opetuksen kehittämisestä ja teknologian hyödyntämisestä.  Case-esimerkeissä esiteltyjä pedagogisia ratkaisuja ei kuitenkaan voi enää pitää pelkkänä kasvatustieteilijöiden tai propellipäiden pulinana – vaan käytänteinä, joita on jo arjessa testattu.

Kuva Linda Saukko-Raudan blogista http://saurau.posterous.com/piirretyt-muistiinpanot-maarit-ignatiuksen-es

Yksilöllisistä oppimisympäristöistä (personal  learning envirnment PLE), on puhuttu jo pitkään, mutta tällä kerralla  seminaarissa esiteltiin myös yksi case-esimerkki, joka herätteli miettimään, miten ilmiö tulee muuttamaan opetuksen arkea myös palveluiden tarjoajan näkökulmasta.

Esimerkkitapauksessa opinnäytetyönohjaaja oli ottanut käyttöön opiskelijan oppimisympäristön monine työkaluineen. Tätä ympäristöä käytettiin opinnäytetyön ohjaamiseen sen eri vaiheissa. Näin muodostui tarkoituksenmukainen, joustava, hieman sekava ja innostava kokoelma eri välineitä, opiskelijan aloitteesta ja tarpeesta lähtien.

Miten korkeakoulujen palvelutarjonnassa tulisi huomioida opiskelijan henkilökohtaiset oppimisympäristöt palveluiden tarjonnassa?  Kun diginatiivit opiskelijat  täyttävät luentosalit ja käyttävät omaksumiaan työkaluja opiskelussa, taipuvatko organisaatiot tukemaan ja käyttämään tätä kirjavaa työkalupakkia? Case-esimerkissä opettaja oli ottanut käyttöönsä kaikki opiskelijan ehdottamat välineet ja luonut jokaiselle käyttäjätilin salasanoineen. Tämä tuntuu epätodennäköiseltä ratkaisulta ainakin suurempia opiskelijamääriä ohjattaessa. Toisaalta kehittyneet opiskelustrategiat ja itsenäinen opiskeluote edellyttävät opiskelijalta taitoa  suunnitella ja hallita omaa oppimisympäristöään. Näitä (teknologisiakin) taitoja opiskelussa tulisi oppilaitosten osata tukea.

Opiskelijoiden erilaiset taidot opiskella ja hyödyntää teknologiaa oppimisen tukena saattavat lisätä eriarvoisuutta. Yksilöllisisten ratkaisujen hyväksymisen lisäksi orgaanisaation tulisi kyetä tarjoamaan tukea kaikille opiskelijoille ja välineitä myös niille, joilta niiden itsenäinen, sujuva käyttö ei ilman tukea onnistu. Myös opettajan kannalta tietyt keskitetyt ratkaisut auttavat opiskeluprosessin tukemisessa ja arvioinnissa. Henkilökohtainen ja keskitetty ympäristö täytyy koittaa sulauttaa toisiinsa molempia hyödyttävällä tavalla.