Tutkimustuloksia tvt:n käytöstä

Vuonna 2015 teimme kattavan tutkimuksen tvt:n käytöstä varhaiskasvatuksessa. Sen mukaan tieto- ja viestintätekniikan käyttö on edelleen erittäin vähäistä varhaiskasvatuksessa. Peräti kaksi kolmasosaa lapsista ei käytä lainkaan informaatioteknologiaa päiväkodissa. Samoin henkilöstö hyödyntää tvt:tä vain vähän. Myöskään mediakasvatussisältöjä tuotetaan lasten kanssa päiväkodeissa erittäin vähän. Vain neljänneksessä ryhmistä mediasisältöjä tuotettiin edes jonkun verran.

Vähäiselläkin median käytölläkin oli kuitenkin positiivisia vaikutuksia oppimisympäristöön. Erityisesti tämä näkyi lisääntyneenä osallistumisena. Erilaisia projekteja ja teemoja kehiteltiin useammin yhdessä lasten kanssa jos tvt-sisältöjä toteutettiin ryhmässä. Samoin ryhmässä kokeiltiin useammin uusia ideioita ja kehitettiin toimintaa jatkuvasti. Tvt-toiminta painottui vanhempien lasten ryhmiin, joten pienten parissa kosketusnäyttöjen, kuvien, osallistumisen ja kommunikaation mahdollisuudet ovat vielä paljolti hyödyntämättä.

Henkilöstön arvioiman informaatioteknologian käytön määrä näkyi myös lapsille suoritetussa observoinnissa. Informaatioteknologiaa enemmän toteutettavissa ryhmissä lasten sitoutuneisuus oli usein korkeampaa, mikä tarkoittaa oppimisen edellytysten olevan hyviä. Näissä ryhmissä observoitiin lapsen kohdistavan huomionsa tavallista useammin toiseen lapseen. Lapsen tunteiden observoinnissa havaittiin positiivinen korrelaatio onnellisuuden, ilon ja tyytyväisyyden määrän ja tvt:n käytön välillä.

Tvt:n käytöllä on siis positiivisia yhteyksiä oppimisympäristöön ja lasten toimintaan. Tulosten puhuttelevuutta lisää se, että yhteydet tvt:n ja lasten toiminnan välillä löytyivät toisistaan riippumattomilla mittareilla, joissa arvioijat eivät tienneet toistensa arvioinneista.

Kooste tutkimustuloksista on nähtävissä täällä.

 

Materiaalia tvt-opetukseen

Mediakasvatus.fi -sivustolla on paljon varhaiskasvatukseen soveltuvaa materiaalia http://www.mediakasvatus.fi/tag/varhaiskasvatus/?post_type=event&template=tagfilterm.

Hiiripiiri on maksuton mediataitojen oppimateriaali, joka sopii erityisesti esi- ja alkuopetukseen http://www.pelastakaalapset.fi/hiiripiiri/.

Ekapeli on tietokoneella ja mobiililaitteilla pelattava oppimispeli, joka harjoittaa lukutaidon perusteita http://www.lukimat.fi/lukeminen/materiaalit/ekapeli.

Terapiapsi.fi sivustolle kootaan kuntoutukseen sopivia sovelluksia ja niiden käyttäjäkokemuksia http://www.terapiapsi.fi/.

Facebook-ryhmä iPad lasten kuntoutuksessa ja opetuksessa sisältää kokemuksia ja esimerkkejä https://www.facebook.com/groups/277346612317517/.

Papunet on kommunikaation apuvälineitä sisältävä sivu http://papunet.net/.

 

Sadonkorjuujuhlien työpajojen tuotokset

Työpajojen ideana oli kehittää mediakasvatuksen käytännön harjoituksia omilla mukaan otetuilla työkaluilla. Ryhmiä oli kymmenen ja käytettyjä laitteita olivat kamera, ipad, älypuhelin, videokamera ja nauhuri.

Valitettavasti osa tuotoksista oli niin isoja, että niitä ei sivustolle saada näytille. Kyseisten ryhmien tuotosten ideat kuitenkin alla:

 • Kamera 2: Vanhemmille suunnattu kuvashow, jossa esitellään monipuolisesti päiväkodin toimintaa.
 • Kamera 5: Elokuva movie makerilla stillikuvista aiheena hyvät ruokailutavat.
 • Ipad: Animaatio
 • Videokamera: Näytelmä, jossa pohditaan, miten saadaan kaikki leikkiin mukaan

Sadonkorjuu 2014 – Grande Finale

ksKautta aikain viimeinen Sadonkorjuu vietettiin iloisissa merkeissä 21. marraskuuta IBM:n tiloissa Munkkiniemessä. Mukana oli 45 varhaiskasvatuksen ammattilaista. Päivän aikana muisteltiin menneitä, kuunneltiin Jyrki Reunamon Orientaatio-projektin tuloksia ja suunnitelmia sekä palkittiin ansioituneita KidSmart sankareita. Lopuksi nautittiin perinteinen herkullinen buffet-ateria – tietysti oliivien kera J.

Cooperation between IBM & University of Helsinki

Jyrki Koskinen (IBM):
Find below an interesting discussion and piece of news sent to me by Celia
Moore (the IBM Emea CSR lead). Feel free to contibute in the
discussion 
http://mobile.edweek.org/c.jsp?DISPATCHED=true&cid=25983841&item=http%3A%2F%2Fblogs.edweek.org%2Fedweek%2Fleadership_360%2F2014%2F11%2Fp-tech_should_begin_in_kindergarten.html

I'm eager because of our KidSmart event tomorrow. A big thank to you
and to Helsinki University to take over the KidSmart heritage! In that way
the Finnish early learning community created round KidSmart will continue
its great work promoting and exploiting ICT as an integral part of early
learning and education. IBM is happy to contribute to the community also
in future by content and postings like this piece of news. So our close
cooperation in Finnish early learning will continue and the flagship in
2015 will be analytics part of your 'Orientation 2.0' project to understand
how and why the kids do actually learn - the massive research to be done
and data gatherer in several countries. My plan is that our part of the
research - the analytics - will be funded by IBM Impact Grant program
funded by CSR / Celia.  Let's talk tomorrow how to proceed with the
project to secure funding as part of IBM Impact Grant program.

Sadonkorjuujuhlat 2014

Meillä on ilo kutsua sinut vuoden 2014 Sadonkorjuu-tapahtumaan ensi viikon perjantaina 21.11. klo 12.00 alkaen (osoite: Laajalahdentie 23, Helsinki). Päivän aikana muistellaan menneitä, joten tuo muistoja ja muisteluksia tullessasi! Lisäksi esitellään tulevaisuutta sekä herkutellaan buffetin parissa. Tarkemman aikataulun näet alta:

12.00 Kahvit
12.30 Tervetuloa IBM:lle
13.15 Muistoja matkan varrelta
14.00 Orientaatioprojekti 2.0
14.45 Tauko 15min 
15.00 KidSmart perinnönjako
15.30 Mediateko-kilpailu
17.00 Päätössanat
17.30 Buffet
19.00 Tilaisuus päättyy