Julkaisut / Publications

Tutkimusraportti:

Academic publications:

 • Jauho, M., Pääkkönen, J., Isotalo, V., Pöyry, E. & Laaksonen, S-M., (2021). How do trendy diets emerge? An exploratory social media study on the low-carbohydrate diet in Finland. Food, Culture, and Society. https://doi.org/10.1080/15528014.2021.1971436
 • Laaksonen, S-M. & Pääkkönen, J. (2020). Between automation and interpretation: Using data visualization in social media analytics companies. In Kennedy, H. & Engebretsen, M. (Eds.). Data Visualization in Society. Amsterdam University Press. [open access; book]
 • Pääkkönen, J., Laaksonen, S-M. & Jauho, M. (2020). Credibility by automation: Expectations of future knowledge production in social media analytics. Convergence 26(4), 790-807.  [online first]
 • Laaksonen, S-M. (2021). Sosiaalinen media tutkimusaineistona. In: Vuori, J. (toim.), Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (FSD). [open access]
 • Jallinoja, P.; Jauho, M. & Pöyry, E. (2019). Miten Suomi söi 2008–2016? Erityisruokavaliot ja niiden taustatekijät. Yhteiskuntapolitiikka 84(2),
 • Isotalo, V.; Laaksonen, S-M., Pöyry, E. & Jallinoja, P. (2019). Sosiaalisen median ennustekyky kaupan myynnissä – esimerkkinä veganismi ja vegaaniset ruuat. Kansantaloudellinen aikakauskirja 115(1), 91-112.
 • Pöyry, E.; Laaksonen, S-M.; Kekkonen, A. & Pääkkönen, J. (2018). Anatomy of Viral Social Media Events. Paper presented in HICSS’2018, Hawaii, US, January 2018. [full text pdf]
 • Laaksonen, S-M. & Pöyry, E. (2018). Pahastumista vai politiikkaa: Sosiaalisen median kohut affektiivisessa keskustelukulttuurissa. WiderScreen 3/2018 Inhokki – The Dislikey. [open access]
 • Pöyry, E. I., Pelkonen, M., Naumanen, E. & Laaksonen, S-M., (2019). A Call for Authenticity: Audience Responses to Social Media Influencer Endorsements in Strategic Communication. International Journal of Strategic Communication.
 • Kosonen, M.; Laaksonen, S-M., Rydenfelt, H. & Terkamo-Moisio, A. (2018). Sosiaalinen media ja tutkijan etiikka. Media & viestintä 41(1). [open access]
 • Laaksonen, S-M. (2018). Taitavasti eettistä verkkotutkimusta. Artikkeli Vastuullinen tiede -sivustolla (Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta TJNK & Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK)
 • Matti Nelimarkka & Reijo Sund (2017). Viestinnän mittaaminen big datan avulla. ProComma Academic 2017.

Popular communication:

Hankkeen populaaria viestintää voi seurata tutkijoiden Rajapinta-blogissa. Uusimmat blogikirjoitukset linkittyvät automaattisesti tämän sivuston oikeaan sivupalkkiin.

Academic presentations:

 • Pääkkönen, Juho; Laaksonen, Salla-Maaria & Jauho, Mikko. Expectations on Automated Future in Social Media Analytics. Presentation at the Moral Machines: Ethics and Politics of the Digital World conference, March 6-8 2019, Helsinki, Finland.
 • Pääkkönen, Juho: Jauho, Mikko & Laaksonen, Salla-Maaria. The social life of visualizations in data-intensive social research. Presentation at the Journeying with Social Media Data session at The Social and Political Life of Methods -conference, University of Helsinki. October 23rd, 2018.
 • Pöyry, Essi & Isotalo, Veikko. Veganism in social media and at the cash register. Presentation at the Kulutustutkimuksen syysseminaari, Jyväskylä, November 2018.
 • Pöyry, E. Anatomy of Viral Social Media Events. Paper presentation in HICSS’2018, Hawaii, US, January 7th 2018.
 • Laaksonen S-M. SOMERI-seminaari Jyväskylässä 24.1.1.2017: Ethical use of social media data – best practices and case examples
 • Laaksonen, S-M. Someilmiöiden ja keskustelutrendien laskennallinen tutkimus. Esitelmä JSBE Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakokoulun tutkimusseminaarissa 15.11.2017.
 • Laaksonen, S-M. Totems of data: performativity and social power of data in analytics companies. Presented in: Digital Democracy: Critical Perspectives in the Age of Big Data, Nov 10-11, Söderton, Sweden.
 • Pöyry, E. Natively digital celebrities in social media. Rajapinta unconference, 3.11.2017, Espoo.
 • Pääkkönen, J. How machine learning and statistical inference work together in social scientific big data. Presented in: Making sense of data in the sciences: philosophical perspectives on the methodology, epistemology and practices of data-intensive science, October 26-27, 2017, Hannover, Germany
 • Laaksonen, S-M. Data magic: Performativity and social power of data in analytics companies. Presented in: (Mediated) Social Interaction in Groups, Networks and Organizations October 23-25, 2017, Helsinki, Finland
 • Pantzar, M. HELDIG Digital Humanities Summit 2017 18.10.2017: Citizen Mindscapes research collective and sister projects.
 • Kekkonen, A. Social media discussions as determinants of the success of advocacy campaigns. Presented in: European Consortium for Political Research General Conference, September 6-9, 2017, Oslo, Norway.
 • Pääkkönen, J. Epistemologies in practice: A review of the uses of big data in the political and social sciences. European Consortium for Political Research General Conference, September 6-9, 2017, Oslo, Norway
 • Jallinoja, P. Converts, innovators and long-time vegans – Analysis of the vegan movement in the 2010s. British Sociological Association (BSA), Food Study Group seminaari, London, 27.6.2017
 • Pöyry, E. Limited domain of applicability of value calculators: Evidence from electronic B2B sales work. Global Sales Science Institute Conference, Mauritius (via Skype), 8.6.2017
 • Laaksonen, S-M. Data-augmented ethnography: combining big data and ethnography. Esitys Tampereen yliopistolla COMET-keskuksessa 28.3.2017.
 • Jallinoja, P,  Vinnari M, Niva M: Veganismin normalisointi ja uudet mielikuvat Vegemessuilla 2017. Sosiologipäivät 23.3.2017

Popular or professional presentations:

 • Hankkeen esittely Tekesin tilaisuudessa Median innovaatiotuki: tutkimushaun ideointitilaisuus 15.2.2017
 • Jallinoja, P. Vege, liha, karppi, paleo – navigointia ruokatrendien maailmassa. Siipikarjaliiton vuosikokous, Tampere, 30.3.2017
 • Jallinoja, P. Mihin ruokatrendit vievät meitä seuraavaksi? MTK Helsinki, seminaari 25.4.2017
 • Pöyry. E. Monikanavaisuus ja digitaaliset kanavat. Kiinteistöalan keskussäätiö, Helsinki 7.6.2017
 • Pöyry, E. Digitaaliset kädenpuristukset – Asiakkaiden kohtaaminen ja osallistaminen verkossa. AaltoPRO, Tampere, 13.2.2017
 • Pöyry, E. Sosiaalinen media: Yhteisöllisyys, vaikuttaminen ja kaupankäynti. Kauppakeskusliiketoiminnan johtaminen, Helsinki, 16.2.2017
 • Laaksonen, S-M. Maine, maineriskit ja verkkomaine. COMMA – viestinnän johtamisen koulutus 14.3.2017.
 • Laaksonen, S-M. Organisaation maine sosiaalisessa verkkojulkisuudessa. Kohuja, kritiikkiä vai strategista toimintaa? Asiantuntijana työeläkealalla 25.1.2017.