Teaching

Courses:

 • Tiede sosiaalisessa mediassa / Asiantuntijana digitaalisessa mediassa (5 op). Tiedeviestinnän harjoituskurssi, tiedeviestinnän opintokokonaisuus jatko-opiskelijoille, sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto, 2014-2020.
 • Avoin yo: Digitaalinen media ja yhteiskunta 5 op, HY:n avoin yliopisto, kevät ja kesä 2019
 • SOSM-321 Digitaalisen yhteiskunnan rajapinnoilla 5 op, 2017, 2018, 2019, 2021. [luentotallenteet Tiedekulmasta]
 • AYPVK-V203 Avoin yo: Organisaatioiden viestintä 5 op, 2018-2020
 • M5 Syventävät menetelmät: Käyttäjätutkimus ja haastattelut. Syventävien opintojen kurssin pienryhmä, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos / viestintä. Tammi-helmikuu 2013/2015;
 • MGC4 Advanced Research Methods in Communication: Interviews and user studies 2014,2015.
 • TJ3 Asiantuntijuus ja tiedeviestintä sosiaalisessa mediassa (5 op) Luentokurssi harjoituksineen Helsingin yliopiston avoin yliopisto, syksy 2013, 2014, kevät 2016. [uutinen kurssista]
 • K5 Tieteellinen ajattelu ja työskentely (5 op). Verkkokurssi Helsingin yliopiston avoin yliopisto, syksy 2013, kevät 2014.
 • A9 Ihmiset ja organisaatiot sosiaalisessa mediassa (5 op). Aineopintojen verkkokurssi Helsingin yliopiston Avoin yliopisto, viestintä, kevät 2013, 2014, syksy 2015.
 • A8 Verkkoviestinnän harjoituskurssi (5 op). Aineopintojen kurssi, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos / viestintä. Syys-lokakuu 2012.
 • M14 Sosiaalisen median artikkelilukupiiri (5 op). Syventävien opintojen kurssi, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos / viestintä. Maalis-huhtikuu 2012.
 • A9 Sosiaalinen media ja Web 2.0 (5 op). Aineopintojen verkkokurssi Helsingin yliopiston Avoin yliopisto, viestintä. Syksy 2010 ja kesä 2011.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *