About

Salla-Maaria Laaksonen (Ms)salla-portrait2015-pieni

Tutkijatohtori / Postdoctoral Researcher, PhD (Dr. Soc.Sc.)
Centre for Consumer Society Research & Rajapinta ry.
P.O. Box 24
FI-00014 University of Helsinki, Finland
tel. +358 50 415 6576
salla.laaksonen at helsinki.fi

Twitter, Skype etc. @jahapaula

Blog: Rajapinta.co

Research interests:
communication, technology, social media, organizations and organizing, critical data studies, organizational reputation, narratives, digital methods, computational social sciences

Click here for my full academic CV.

Published articles and book chapters:

 • Laaksonen, S-M. & Pöyry, E. (2018). Pahastumista vai politiikkaa: Sosiaalisen median kohut affektiivisessa keskustelukulttuurissa. WiderScreen 3/2018 Inhokki – The Dislikey. [open access]
 • Ojala, M., Pantti, M. & Laaksonen, S-M. (2018) Networked publics as agents of accountability: Online interactions between citizens, the media, and immigration officials during the European refugee crisis. New Media & Society. [open access]
 • Laaksonen, S-M., Falco, A., Salminen, M., Aula, P. S. & Ravaja, N.  (2020, in press) Brand as a cognitive mediator: Investigating the effect of media brands as a structural feature of textual news messages. Journal of Product and Brand Management 29(3).
 • Laaksonen, S-M. & Nelimarkka, M. (2018). Omat ja muiden aiheet – laskennallinen analyysi vaalijulkisuuden teemoista ja aiheomistajuudesta. Politiikka : Valtiotieteellisen yhdistyksen julkaisu 60(2), 132-147.
 • Nelimarkka, M. & Laaksonen, S-M. (2018). Bitit ja politiikka: tervetuloa laskennallinen yhteiskuntatieteen tutkimus. Introduction to a special section in Politiikka : Valtiotieteellisen yhdistyksen julkaisu 60(2), 130-131.
 • Kosonen, M.; Laaksonen, S-M., Rydenfelt, H. & Terkamo-Moisio, A. (2018). Sosiaalinen media ja tutkijan etiikka. Media & viestintä 41(1). [open access]
 • Nelimarkka, M. & Laaksonen, S-M. & Semaan, B. (2018). Social Media Is Polarized, Social Media Is Polarized: Towards a New Design Agenda for Mitigating Polarization. In Proceedings of the 2018 ACM Conference on Designing Interactive Systems – DIS ’18. [full text pdf]
 • Pöyry, E.; Laaksonen, S-M.; Kekkonen, A. & Pääkkönen, J. (2018). Anatomy of Viral Social Media Events. Paper presented in HICSS’2018. [full text pdf]
 • Laaksonen, S-M. (2017). Hybrid Narratives – Organizational Reputation in the Hybrid Media System. Doctoral Dissertation (article-based). Publications of the Faculty of Social Sciences, Media and Communication Studies 53/2017. ISBN 978-951-51-2612-2. [pdf version] [Lectio Praecursoria, in english, suomeksi]
 • Laaksonen, S-M.; Nelimarkka, M; Tuokko, M. & Marttila, M.; Kekkonen, A. & Villi, M. (2017). Working the fields of big data: Using big-data-augmented online ethnography to study candidate–candidate interaction at election time. Journal of Information Technology & Politics, DOI: 10.1080/19331681.2016.1266981 [postprint pdf]
 • Marttila, M.; Laaksonen, S-M.; Kekkonen, A.; Tuokko, M. & Nelimarkka, M. (2016). Digitaalinen vaaliteltta: Twitter politiikan areenana eduskuntavaaleissa 2015. Teoksessa Eduskuntavaalitutkimus 2015: Poliittisen osallistumisen eriytyminen. Oikeusministeriön Selvityksiä ja julkaisuja 28/2016. [full book pdf]
 • Laaksonen, S-M. (2016). Casting Roles to Stakeholders –A Narrative Analysis of Reputational Storytelling in the Digital Public Sphere. International Journal of Strategic Communication. DOI: 10.1080/1553118X.2016.1159564. [full text] [postprint pdf]
 • Laaksonen, S-M. (2016). Sosiaalinen media – tutkimusaineiston hankala aarrearkku. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti / Journal of Social Medicine 53(2), 145-146. [link]
 • Laaksonen, S-M. & Poutanen, P. (2015). Yhteisöllinen oppiminen in action – Yammer kurssialustana. Joutsenvirta, T. & Myyry, L. (toim.). Sulautuvaa opetusta, käänteistä oppimista. Helsinki: Valtiotieteellisen tiedekunnan opetuksen kehittämispalvelut. ISBN: 978-951-51-1900-1 [pdf]
 • Ravaja, N.; Aula, P.; Falco, A.; Laaksonen, S-M.; Salminen, M. & Ainamo, A. (2015). Online news and corporate reputation: A neurophysiological investigation. Journal of Media Psychology, 27(3): 118-133.
 • Aula, P.; Laaksonen, S-M.; Ravaja, N.; Salminen, M.; Falco, A. (2014). Mediamaine. Mediayrityksen maineen merkitys digitaalisen mediasisällön kuluttamisessa. Projektin loppuraportti. Viestinnän tutkimusraportteja 2/2014. [iBooks] [pdf]
 • Laaksonen, S-M (2014). Tunnepääomalla särkymättömiä sidosryhmäsuhteita. In Luoma-aho. V. (Ed.). Särkymätön viestintä. ProComma Academic 2014.
 • Laaksonen, S-M., & Porttikivi, M. (2014). Constructing local heroes – collaborative narratives of Finnish corporations in Wikipedia. In Fichman, P., & Hara, N. (Eds.). Global Wikipedia: International and Cross-Cultural Issues in Online Collaboration. Scarecrow Press, pp. 119-133.
 • Hakala, S.; Tikka, M.; Silvast, A.; Pedak, M., & Laaksonen, S-M. (2014). Pieni vuoto, iso päästö – Kriisiharjoitus ydinvoimalassa. Etnografinen tutkimus onnettomuusharjoituksen viestinnästä. Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 5 / 2014, pp. 35-51.
 • Poutanen, P., Laaksonen, S-M., Parviainen, O. & Tiuraniemi, T. (2014). Vertaisoppiminen – yliopisto-opetuksen tulevaisuuden paradigma? Konferenssijulkaisussa: Sulatuva opetus 2013 -seminaarin verkkojulkaisu, (toim.). Joutsenvirta, T. & Myyry, L. [link]
 • Laaksonen, S-M., Salminen, M., Falco, A., Aula, P. & Ravaja, N. (2013). Use of psychophysiological measurements in communication research: Teachings from two studies of corporate reputation. In ESSACHESS – Journal for Communication Studies. 6, 1, p. 245-255. [link]
 • Porttikivi, M. & Laaksonen, S-M (2013). The Ideal of Neutrality on Wikipedia: Discursive Struggle over Promotion and Critique in Corporate Entries. Paper published in the proceedings of CCI2013 Conference on Corporate Communication, June 4-7 2013, Baruch College, New York. [abst. pdf]
 • Laaksonen, S-M; Matikainen, J. & Tikka, M. (2013) (toim.). Otteita verkosta. Verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät. Tampere: Vastapaino, 380 s. www.otteitaverkosta.fi
 • Laaksonen, S-M. & Matikainen, J. (2013). Tutkimuskohteena vuorovaikutus ja keskustelu verkossa, Julkaisussa: Otteita verkosta. Verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät. Laaksonen, S-M., Matikainen, J. & Tikka, M. (toim.). Vastapaino.
 • Laaksonen, S-M., Matikainen, J. & Tikka, M. (2013). Tutkimusotteita verkosta. Julkaisussa: Otteita verkosta. Verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät. Laaksonen, S-M., Matikainen, J. & Tikka, M. (toim.). Vastapaino
 • Parviainen, O.; Poutanen, P.; Laaksonen, S-M.; Rekola, M. (2012). Measuring the effect of social connections on political activity on Facebook. Paper presented at Internet, Politics, Policy 2012: Big Data, Big Challenges? conference by Oxford Internet Institute in Oxford, September 20th 2012. (Conference proceedings)
 • Khaldarova, I.; Laaksonen, S-M. & Matikainen, J. (2012). The use of social media in the Finnish Parliament Elections 2011. Media and Communication Studies Research Reports 3/2012. Communication Research Centre CRC: Helsinki. (pdf)
 • Laaksonen, S-M.; Falco, A.; Salminen, M.; Aula, P.; Ravaja, N.; Ainamo, A., & Neiglick, S. (2012). Digital Reputation. Characterizing and measuring reputation, reputation risk, and emotional responses to reputation in digital publicity. Final Report. Media and Communication Studies Research Reports 2/2012. Communication Research Centre CRC: Helsinki.
 • Laaksonen, S-M. (2012). Aamulehden kantapääkoulu – kun sosiaalinen media rankaisee. Journalismikritiikin vuosikirja 2012, Media & viestintä 35(1), 55-65. (kirjan pdf)
 • Master’s thesis: Laaksonen, S-M. (2008). Narratives of organizational reputation in social media. Available in Finnish: Organisaatiomaineen tarinat sosiaalisen median keskusteluissa. Pro-gradu, Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, viestinnän laitos.

Conference papers:

 • Laaksonen, S-M & Porttikivi, M. (2017). Jamming the political with intergalactic peace – Networked episodes of anti-racism. Paper presented at EGOS Colloquium, Copenhagen, Denmark, 6-8 July 2017 and AoIR 2017, Tarto, Estonia, 19-21 Oct 2017.
 • Laaksonen, S-M & Porttikivi, M. (2017). Substitute address for a political ideology – Communicative constitution of a social movement organization in Facebook admin conversations. Paper presented at ICA 2017, San Diego, CA, US, May 25-29.
 • Laaksonen, S-M.; Nelimarkka, M. & Haapoja, J. (2016). Telling citizens how to vote: voting advice applications as a boundary-object for political influence and discussion. Paper presented at IPP2016 Internet, Policy & Politics Conference, Oxford Internet Institute, University of Oxford, September 22-23, 2016. [conference online proceedings]
 • Laaksonen, S-M. & Porttikivi, M. (2016). Using Shared Meanings to Constitute an Online Organization in Metaconversation. AOM Academy of Management Annual Meeting 2016
, Anaheim, CA, USA 5-9 Aug 2016
 • Nelimarkka, M.; Laaksonen, S-M.; Marttila, M.; Kekkonen, A.; Tuokko, M. & Villi, M. (2016). Influencing the news through social media: Online agenda building and normalization during a pre-electoral campaign period. Paper presented in ICA 2016, Fukuoka, Japan, 9-13 June 2016.
 • Nelimarkka, M.; Laaksonen, S-M.; Marttila, M.; Kekkonen, A.; Tuokko, M. & Villi, M. (2015). Online agenda building and normalization in the Finnish 2015 Parliamentary Election. Paper presented in Nordmedia 2015, Copenhagen, August 13-15 2015.
 • Laaksonen, S-M. & Porttikivi, M. (2015). Constituting a partial organization in Facebook through metaconversation. Paper presented at EGOS 2015 Colloquium, Athens, Greece, July 2-4 2015.
 • Pedak, M.; & Laaksonen, S-M.; Hakala, S.; Tikka, M.; Silvast, A. (2014). Small leak or significant release? An ethnographic study of sensemaking in a nuclear power plant emergency exercise. Paper presented at EGOS2014 Colloquium, July 3-5, Rotterdam, the Neatherlands.
 • Falco, A.; Laaksonen, S-M.; Aula, P.; Ravaja, N.; Salminen, M. (2013). Emotional experiences of media reputation as predecessors of media consumption. Paper presented at NordMedia 2013 Conference in Oslo, Norway (8-11 August 2013).
 • Laaksonen, S-M. & Porttikivi, M. (2013). Entries as Boundary Objects: Collaborative Constitution of Finnish Corporations in Wikipedia. Paper presented at EGOS2013, July 4-6, Montréal, Canada.
 • Aula, P.; Falco, A.; Laaksonen, S-M.; Ravaja, N.; Salminen, M. (2013). Effects of emotional reputation: measuring the emotional responses to reputational information online. Paper presented at Reputation Institute 17th International Conference on Corporate Reputation, Brand Identity and Competitiveness, June 5-7, 2013, Barcelona, Spain.
 • Porttikivi, M. & Laaksonen, S-M (2013). The Ideal of Neutrality on Wikipedia: Discursive Struggle over Promotion and Critique in Corporate Entries. Paper published in the proceedings of CCI2013 Conference on Corporate Communication, June 4-7 2013, Baruch College, New York. [abst. pdf]
 • Laaksonen, S-M., & Porttikivi, M. (2012). Collaborative Narratives – representations of Finnish corporations in Wikipedia. Paper presented at ECREA 2012 4th European Communication Conference, Mimar Sinan Fine Arts University, Istanbul, Turkey.
 • Parviainen, O.; Poutanen, P.; Laaksonen, S-M.; Rekola, M. (2012). Measuring the effect of social connections on political activity on Facebook. Paper presented at Internet, Politics, Policy 2012: Big Data, Big Challenges? conference by Oxford Internet Institute in Oxford, September 20th 2012. (Conference proceedings)
 • Laaksonen, S-M. & Neiglick, S. (2011). Creating and destroying b2c stakeholder relationships on Facebook. Paper presented at EUPRERA Congress 2011 – Public Relations in a Time of Turbulence in Leeds Metropolitan University, UK (Sep 7-10 2011). [slides]
 • Laaksonen, S-M.; Falco, A.; Salminen, M.; Aula, P.; Ravaja, N. & Ainamo, A. (2011). Reputation as emotional experiences – the use of psychophysiological measurements in corporate reputation research. Paper presented at NordMedia 2011 Conference in Akureyri, Iceland (August 11th – 13th 2011).
 • Aula, P., & Laaksonen, S-M., & Neiglick, S. (2010). Reputational risks and the rising power of digital publicity. Paper presented at EUPRERA Congress 2010, University of Jyväskylä, Finland
 • Aula, P., Laaksonen, S-M., Neiglick, S., Ravaja, N., Salminen, M., Ainamo, A. & Näsi, M. (2010).Wired reputation: the psychophysiology of interpretations (pdf, 100kB).  Conference paper presented at 14th International Conference on Corporate Reputation, Brand, Identity and Competitiveness, Rio de Jainero, Brazil.
 • Aula, P. & Laaksonen, S-M. Reputational risk in digital publicity (pdf, 36 kB). Paper presented at Viestinnän tutkimuksen päivät, 12.-13.2.2010, University of Tampere, Finland.

Other writings:

Conference Presentations and Academic talks:

 • Between the street and the virtual: Communicative organizing of the Right to Live demonstration. Full paper and presentation at EGOS Colloquium 2018, Tallinn, Estonia. Co-authored with Erna Bodström and Camilla Haavisto.
 • Dreaming the Machine: The problematic datafication of online hate speech. A presentation at the Methodological Challenges of Hateful and Problematic Content Detection Online panel at ICA 2018, Prague, Czech Republic, May 25-28. Co-authored with Jesse Haapoja, Reeta Pöyhtäri, Matti Nelimarkka, Juho Pääkkönen and Teemu Kinnunen.
 • Less Hate in Politics: Identifying and monitorin hate speech during election time. Lecture at Freie Universität Berlin, May 16rh, 2018.
 • Ethical use of social media data – best practices and case examples. Lecture at the SOMERI seminar 24.11.2017, University of Jyväskylä, Finland.
 • Totems of data: performativity and social power of data in analytics companies. Presentation at ECREA Digital Democracy: Critical Perspectives in the Age of Big Data conference, November 10-11, 2017, Södertörn, Stockholm, Sweden.
 • Dreaming the Machine: The problematic datafication of online hate speech. A presentation at the Feeling Data workshop, Helsinki, Finland Nov 1 2017. Co-authored with Jesse Haapoja, Reeta Pöyhtäri, Matti Nelimarkka, Juho Pääkkönen and Teemu Kinnunen.
 • Digital dynamics of accountability – Finnish Immigration Service during the “European refugee crisis”. Presentation and full paper in Nordmedia 2017, Tampere, Finland, August 17-19. Co-authored with Markus Ojala and Mervi Pantti.
 • Jamming the political with intergalactic peace – networked episodes of anti-racism. Presentation and full paper in EGOS 2017, Copenhagen, Denmark, July 5-7, 2017. Co-authored with Merja Porttikivi.
 • Substitute address for a political ideology – Communicative constitution of a social movement organization in Facebook admin conversations. Presentation and full paper in ICA 2017, San Diego, CA, US, May 25-29, 2017. Co-authored with Merja Porttikivi.
 • Telling citizens how to vote
 Voting Advice Applications as a boundary object for political influence and discussion. Presentation and full paper at IPP2016 Internet, Policy & Politics Conference, Oxford Internet Institute, University of Oxford, September 22-23, 2016.
 • Using Shared Meanings to Constitute an Online Organization in Metaconversation. AOM2016: 77th Annual Meeting of the Academy of Management, Anaheim, California, United States, August 5-9, 2016. Paper co-authored with Merja Porttikivi.
 • Influencing the news through social media: Online agenda-building and normalization during a pre-electoral campaign period. Presentation at the ICA2016: 66th Annual Conference of the International Communication Association: Communicating With Power, Fukuoka, Japan, June 9-13, 2016.
 • Communicative accomplishment of risk and safety during a nuclear emergency exercise. Presentation and short paper at ICA 2016 Preconference: Remembering, Regulating, and Resilience: Investigating the Communicative Accomplishment of Safety and Reliability Organizing, Fukuoka, Japan June 9th 2016.
 • Maine24: Suomalaisten pörssiyritysten maineen ulottuvuudet anonyymeissä verkkokeskusteluissa ja mainemittauksissa. Presentation in MEVI2016 The Finnish Conference for Media and Communication Research, April 8th – 9th 2016, Arcada, Helsinki. Co-authored with Petro Poutanen.
 • USA somettaa: presidentinvaalit 2016 sosiaalisessa mediassa. A lecture on the series The 2016 presidential elections: a vantage point 
to comprehend U.S. politics and political system 30.3.2016 [slides]
 • Data augmented ethnography: using big data and ethnography to explore candidates’ digital interactions. Presentation in SOMERI Social Media Research Symposium: Successes and failures in studying social media: Issues of methods and ethics, University of Jyväskylä, November 20 2015.
 • Online agenda building and normalization in the Finnish 2015 Parliamentary Election. Paper presented in Nordmedia 2015, Copenhagen, August 13-15 2015. Co-authored with Nelimarkka, M., Marttila, M. Kekkonen, A., Tuokko, M., Villi, M.
 • Constituting a partial organization in Facebook through metaconversation. Paper co-authored with Merja Porttikivi and presented at EGOS 2015 Colloquium, Athens, Greece, July 2-4 2015.
 • Reputational landscape of the media. Word association networks of Finnish media brands. Sino-Finnish Summer School on Social Media Data Analysis. August 11, 2014, University of Tampere, Finland
 • How political supporters network, communicate and disseminate information online? The Case of Finnish Presidential Elections 2012. Sino-Finnish Summer School on Social Media Data Analysis. August 11, 2014, University of Tampere, Finland. Presented with Olli Parviainen and Petro Poutanen.
 • Small leak or significant release? An ethnographic study of sensemaking in a nuclear power plant emergency excercise. EGOS Colloquium, Rotterdam, Neatherlands 4.7.2014. Presented with Maarit Pedak.
 • Emotional experiences of media reputation as predecessors of media consumption. Paper presented at NordMedia 2013 Conference in Oslo, Norway (8-11 August 2013). Co-authored with Falco, A.; Laaksonen, S-M.; Aula, P.; Ravaja, N.; Salminen, M.
 • Entries as Boundary Objects: Collaborative Constitution of Finnish Corporations in Wikipedia. Paper presentation at EGOS2013, July 4-6, Montréal, Canada. Co-authored with Merja Porttikivi (Aalto university).
 • Effects of emotional reputation: measuring the emotional responses to reputational information online. Paper presentation at Reputation Institute 17th International Conference on Corporate Reputation, Brand Identity and Competitiveness, June 5-7, 2013, Barcelona, Spain. Co-authored with Aula, P.; Falco, A.; Ravaja, N.; Salminen, M.
 • Verkkokeskustelut tutkimusaineistona. Presentation at Metodifestivaalit / Method Festival, Jyväskylän yliopisto 21.5.2013 [slides]
 • Tutkimusotteita verkosta. Presentation at SomeTime2013 event. [slides]
 • Reputation as frame: studying corporate associations behind reader expectations in media consumption. Presentation at ECREA 2012 4th European Communication Conference, Mimar Sinan Fine Arts University, Istanbul, Turkey, co-authored with Pekka Aula (HY).
 • Collaborative Narratives – representations of Finnish corporations in Wikipedia. Paper presented at ECREA 2012 4th European Communication Conference, Mimar Sinan Fine Arts University, Istanbul, Turkey. Co-authored with Merja Porttikivi, Aalto University.
 • Analysis of MPs and social media during the 2011 elections in Finland. (co-authored with Matti Nelimarkka, Salla-Maaria Laaksonen, Irina Khaldarova & Janne Matikainen) Presentation at FINCOM2012 – Finnish Conference of Communication Research, Jyväskylä 30.-31.8.2012. [abstract here]
 • Reputation as emotional experiences – the use of psychophysiological measurements in corporate reputation research. Presentation at FINCOM2012 – Finnish Conference of Communication Research, Jyväskylä 30.-31.8.2012. (Study co-authored with Alessio Falco, Mikko Salminen, Pekka Aula, and Niklas Ravaja (CKIR, Aalto). [abstract here]
 • Reputation as emotional experiences – the use of psychophysiological measurements in corporate reputation research (2011). Presentation at NordMedia 2011 Conference in Akureyri, Iceland (August 11th – 13th 2011).
 • Aineeton pääoma vaakalaudalla – maine ja maineriski digitaalisessa julkisuudessa (2011). Presentation at the Final Seminar for the research project DiRe – Digital Reputation 15.6.2011. [slides] – [recording]

Other Talks and Presentations (selected):

 • Teknologinen tiedostamaton ja viestintä. Puheenvuoro Viesti ry:n ha HY+:n aamukahvitilaisuudessa Viestinnän tulevaisuus, 26.9.2017. [kalvot]
 • Viestintäkulttuurin muutos ja asiantuntijuus. Alustus SOTERKO-RISKY-viestintäseminaarissa “Asiantuntijuus trollien aikakaudella” 28.3.2017. [kalvot]
 • Kansalaisliikkeen organisoituminen Facebookin admin-keskusteluissa: case Lisää kaupunkia Helsinkiin. Kansalaisaktivismi ja kaupunkisuunnittelu -keskustelutilaisuus 1.11.2016, Laituri, Helsinki. [kalvot]
 • Tutkimusprosessin
 avaaminen 
yhteiskunnallisena vuorovaikutuksena. Puheenvuoro Avoimen tieteen osaajakoulutuksessa 29.2.2016. [kalvot] [tallenne]
 • Tutkijan näkökulmia aineiston ja tutkimusprosessin avaamiseen. Avauspuheenvuoro Avoimen tieteen osaajakoulutuksessa 26.11.2015.
 • Digivaalit 2015 — Kuka vaikutti julkisuuden agendaan eduskuntavaalien alla? Lahti Science Day, Lahden yliopistokampus, 10.11.2015.
 • Digivaalit 2015. Big data -tutkimus vaalijulkisuuden agendasta. Puheenvuoro ProCom ry:n vaikuttajaviestinnän jaoston tilaisuudessa Vaikuttamisen ja vakuuttamisen uudet ilmiöt #Vaalit 2015 20.5.2015.
 • Environments and Tools for Networking – Social Media. Verkostoitumiskoulutus tutkijoille ja asiantuntijoille, Helsingin yliopiston henkilöstökoulutus 15.4.2015.
 • Irti Moodlesta – verkko-opetuksen avulla ulos ja yhteiskuntaan. Puheenvuoro Avoimen yliopiston opetuksen helmet -seminaarissa 5.6.2014.
 • Sivistystoimi ja maineenhallinta. Palmenian Sivistystoimen huippujohtaja -koulutuksen webinaari 6.3.2014.
 • Wikipedia Hands On – verkkotietosanakirjan päivitystyöpaja tutkijoille. Workshop Helsingin yliopiston Tiedekulmassa 26.2.2014.
 • Pöhinän alkulähteillä – median ja sosiaalisen median vuorovaikutus presidentinvaaleissa 2012. Puheenvuoro Palmenian mediavaikuttamisen seminaarissa (Sosiaalisen median seminaarisarja) 31.10.2013, yhdessä Olli Parviaisen ja Petro Poutasen kanssa. [slides]
 • Verkkokeskustelut tutkimusaineistona. Presentation at Metodifestivaalit / Method Festival, Jyväskylän yliopisto 21.5.2013 [luentokalvot]
 • Verkkomaineesta kohti sisältöstrategiaa. Puheenvuoro Palmenian sisältöstrategiaseminaarissa (Sosiaalisen median seminaarisarja) 7.2.2013.
 • Oppilaitoksen rajapinnoilla. Verkkoviestinnän hyödyntäminen oppilaitoksen viestinnässä ja maineenhallinnassa. Palmenian TVT koulun johtamisen välineenä -koulutuksen webinaari 23.1.2013.
 • Digitaalinen maine. Puheenvuoro SOSTE ry:n Digitaalisen järjestöviestinnän koulutuksessa 10.12.2012.
 • Maine sosiaalisessa mediassa. Näkyvyyttä, läsnäoloa ja suhdetoimintaa. Luento,COMMA VlI – Viestinnän johtamisen koulutusohjelma 2012-2013, 26.11.2012.
 • Sosiaalinen media kriisiviestinnässä. Puheenvuoro ministeriöiden valmiuspäällikkökokouksessa 14.11.2012.
 • Vuoropuhelua vai tönäisyviestintää? Näkyvyyttä, läsnäoloa ja suhteita sosiaalisessa mediassa kuntatoimijoille. Luento, Kunnan viestintä -koulutusohjelman Verkkoviestinnän teemapäivä, 31.10.2012.
 • Organisaatio tarinankertojana – miten tarinallisuutta voi hyödyntää viestinnässä. Luento, Palmenian kansainvälisen viestinnän koulutus, 29.8.2012.
 • Sosiaalisen median tekstietiketti 2012. Sihteereiden ja toimistotyön koulutusfoorumi 2012, 6.6.2012, FCG Helsinki.
 • Digitaalinen kahvipöytä – eli miten mainetarinat syntyvät sosiaalisessa mediassa? Palmenian huippuseminaari 22.5.2012, Hiihtomuseo, Lahti.
 • Organisaation rajapinnoilla – Sosiaalinen media yrityksen maineen ja mielikuvan rakentamisessa. Presentation at Palmenian Centre for Continuing Education, international organizational communication seminar 22.3.2012
 • Organisaation rajapinnoilla – tarinankerrontaa maineesta sosiaalisessa mediassa. Presentation at Viestinnän aamukahvit seminar in Palmenia Centre for Continuing Education, Lahti 25.11.2011 [slides]
 • Hyvästi pop-up-mainokset! Verkkomarkkinoinnilla mainetta, näkyvyyttä ja suhteita. Kuntamarkkinoinnin koulutustilaisuus, FCG, Helsinki, 24.11.2011.
 • Verkkoluento – Kokemuksia etäkokousjärjestelmien opetuskäytöstä (2011). Presentation at AmiEdu/HY Palmenia distance education workshop 14.11.2011. [slides]

Courses:

 • Tiede sosiaalisessa mediassa (5 op). Tiedeviestinnän harjoituskurssi, tiedeviestinnän opintokokonaisuus, sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto, syksy 2014 ja 2015.
 • M5 Syventävät menetelmät: Käyttäjätutkimus ja haastattelut. Syventävien opintojen kurssin pienryhmä, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos / viestintä. Tammi-helmikuu 2013/2015; same course in English Jan-Feb 2014/2015.
 • TJ3 Asiantuntijuus ja tiedeviestintä sosiaalisessa mediassa (5 op) Luentokurssi harjoituksineen Helsingin yliopiston avoin yliopisto, syksy 2013, 2014, kevät 2016. [uutinen kurssista]
 • K5 Tieteellinen ajattelu ja työskentely (5 op). Verkkokurssi Helsingin yliopiston avoin yliopisto, syksy 2013, kevät 2014.
 • A9 Ihmiset ja organisaatiot sosiaalisessa mediassa (5 op). Aineopintojen verkkokurssi Helsingin yliopiston Avoin yliopisto, viestintä, kevät 2013, 2014, syksy 2015.
 • A8 Verkkoviestinnän harjoituskurssi (5 op). Aineopintojen kurssi, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos / viestintä. Syys-lokakuu 2012.
 • M14 Sosiaalisen median artikkelilukupiiri (5 op). Syventävien opintojen kurssi, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos / viestintä. Maalis-huhtikuu 2012.
 • A9 Sosiaalinen media ja Web 2.0 (5 op). Aineopintojen verkkokurssi Helsingin yliopiston Avoin yliopisto, viestintä. Syksy 2010 ja kesä 2011.

Positions of trust:

 • Vice chair of Division 8: Organization, Communication and Society in Nordmedia.
 • Member of board in MEVI – Media- ja viestintätieteellinen seura ry. (Finnish Association of Media and Communication Studies)
 • Member of the steering group of CRC Communication Research Centre.