Hankkeen kuvaus

Poliittinen huumori demokratian valtakamppailuissa (POHU) on Koneen Säätiön vuosina 2022-2024 rahoittama hanke, jossa tutkitaan sitä, kuinka huumoria käytetään nykyisen hybridin mediatilan valtakamppailuissa. Huumoria voidaan käyttää omien poliittisten näkemysten pönkittämiseen ja kilpailevien näkemysten väheksymiseen, mutta itse huumorikin voidaan haastaa tai kyseenalaistaa. Olennaista on se, kuka huumoria käyttää, mihin aiheeseen se liittyy ja mikä tai kuka on huumorin kohde. Poliittisen huumorin merkitykset ja vaikutukset määrittyvät aina jossakin kontekstissa, johon kuuluvat erityisesti yhteiskunta, kulttuuri ja mediaympäristö.

Hankkeen päätutkimuskysymykset ovat

  1. Minkälaisia huumorin keinoja hybridin mediatilan diskursiivisissa valtakamppailuissa suositaan? 
  2. Ketkä huumoria käyttävät, missä yhteydessä ja mihin se kohdistuu? 
  3. Kuinka media-alustat ja muut kontekstuaaliset tekijät vaikuttavat poliittisen huumorin käyttöön?

Tutkimuskysymyksiin vastataan kolmen työpaketin avulla. Ensimmäisessä analysoidaan meemien avulla tapahtuvaa poliittisten päättäjien ja yhteiskunnallisten asiantuntijoiden haastamista (TP1), toisessa tutkitaan erilaisia poliittisen huumorin käyttöön liittyviä julkisia kohuja (TP2) ja kolmannessa populistipoliitikkojen tapoja käyttää huumoria poliittisessa viestinnässään (TP3). Työpaketteihin kerätään aineistoja Suomesta, Virosta ja Unkarista. Aineistojen keruussa ja -hallinnassa hyödynnetään digitaalisia ja laskennallisia menetelmiä. Hankkeen tutkimusryhmään kuuluvat Juha Herkman, Anniina Hyttinen, Jani Korhonen, Joonas Koivukoski, Salla-Maaria Laaksonen, Erfan Fatehi, Janne Zareff ja Eero Voutilainen.