Tutkimusryhmä

Juha Herkman (YTT, dosentti) on viestinnän apulaisprofessori Helsingin yliopistossa. Hän on tutkinut muun muassa populismin ja median suhdetta ja julkaissut aiheesta lukuisia akateemisia artikkeleita sekä kirjat Populismin aika (2019, Vastapaino) ja A Cultural Approach to Populism (2022, Routledge). Herkman johtaa hanketta ja työskentelee Suomen työpaketeissa kaksi ja kolme.

Anniina Hyttinen  (VTM) on sosiologian väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa. Hänen väitöskirjansa keskittyy Unkarin äärioikeistoon ja nationalismiin sekä vastarinnan mahdollisuuksiin illiberaalissa demokratiassa. POHU-hankkeessa Hyttinen tutkii poliittista huumoria populismin ja autoritaarisen vallan vastavoimana. Hän on vastuussa tutkimuksen Unkarin osuudesta (TP1–TP3).

Joonas Koivukoski (VTT) on tutkijatohtori Helsingin yliopistossa. Koivukosken väitöskirja käsittelee poliittista huumoria nykyisessä mediaympäristössä. Hän työskentelee kaikissa Suomen työpaketeissa. 

Jani Korhonen (FM) on valmistunut maisteriksi Central European Universityssä ja Helsingin yliopistossa. Hän on erikoistunut politiikkaan ja etnisen identiteetin kysymyksiin Unkarissa ja Länsi-Balkanilla. Hän työskentelee vapaana kirjoittajana ja POHU-hankkeessa tutkimusavustajana Unkarin osuudessa.

Salla-Maaria Laaksonen (dosentti, VTT) työskentelee yliopistotutkijana Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksessa. Laaksonen on tutkinut poliittista viestintää ja agendavaltaa verkossa. Laaksonen johtaa Helsingin Sanomain Säätiön projektia “UnCoCo: Vaihtoehtoiset viestijät koronakriisissä”, joka toimii hankkeen partnerina Suomen ensimmäisessä työpaketissa. Lisäksi hän koordinoi työryhmässä sosiaalisen median aineistojen keruuta ja hallinnointia.

Erfan Fatehi (MA) on sosiologian väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa. Fatehi tutkii väitöskirjassaan globalisaation ja huumorin suhdetta. POHU-hankkeessa hän osallistuu Viron osuuden tekemiseen (TP1–TP3).

Janne Zareff (FT) on poliittisten satiiriohjelmien käsikirjoittaja. Hänen  väitöskirjansa käsitteli komiikan käyttämistä journalismin välineenä. Lisäksi hän on muun muassa julkaissut poliittisen tv-satiirin historiasta kirjan Kuinka vallalle nauretaan (2020, Gaudeamus). Zareff työskentelee Suomen työpaketeissa kaksi ja kolme.

Eero Voutilainen (FM) on kielentutkija, joka työskentelee erityisasiantuntijana eduskunnan kansliassa. Hänen Helsingin yliopiston kielentutkimuksen tohtoriohjelmaan valmistuva väitöskirjansa kielellisistä normeista ja vuorovaikutuksen säätelystä eduskunnan täysistuntokeskusteluissa on loppusuoralla. Voutilainen työskentelee hankkeessa huumorin kielellisten keinojen asiantuntijana Suomen työpaketeissa TP1 ja TP3.