Hankekuvaus

Hanke kartoittaa laadullisen tutkimuksen avulla pysyvän paluun edellytyksiä ja reintegraatiota Irakissa ja Somaliassa – maissa, jotka painivat haastavien kehitys- ja turvallisuuskysymysten kanssa.

Hankkeen kenttätyö toteutetaan Irakin Suleimaniassa Arbilissa ja  Bagdadissa, sekä Somalimaan mm. Hargeisassa ja Berberassa.

Hankkeen tavoitteena on kehittää suomalaista paluupolitiikkaa siten, että se olisi sekä sosiaaliset että ihmisoikeuksiin liittyvät näkökulmat huomioivaa. Hankkeessa tuotetaan viranomaisten toimintatapojen kehittämisen kannalta ensisijaista tietoa pysyvän paluun haasteista Somaliassa ja Irakissa.

Vapaaehtoinen paluu kotimaahan on maahanmuuttopolitiikan avainkysymyksiä kaikkialla EU-maissa. Suomessa paluupolitiikkan kehittämishankkeet ovat keskittyneet paluun hallinnnoinnin ja toimijaverkostojen kehittämiseen. Vähemmälle huomiolle ovat jääneet jo palanneiden kokemukset ja paluuta ympäröivät olosuhteet.

Tämä hanke kohdistuu erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien  palaajarymien – naisten, lasten, ja vähemmistöjen –  kokemuksiin paluun haasteista ja kartoittaa  toimenpiteitä, jotka palvelisivat palanneiden integroitumismahdollisuuksia kotimaihinsa.

Irakin miehitystä (2003) seurannut väkivalta johti maan demografisen rakenteen uudelleenjärjestelyyn. Orastavan vakauden myötä sadat tuhannet pakolaiset palasivat epävarmoihin olosuhteisiin. Vähemmistöillä on syvä epäluottamus  korruptoitunutta hallintoa kohtaan ja paluun kannalta monet  avainkysymykset kuten kiinteistökiistat ovat laajalti ratkaisematta.

Pohjois-Somaliaan suuntautuva  matkustaminen on somalien keskuudessa tavallista, kun taas rauhattomaan etelään on tähän saakka liikuttu harvemmin. Paluumuuttajien jälleenintegroituminen vaihtelee suuresti, sillä esim. Somalimaan paluumuuttokapasiteetti on rajallinen, käytännöt voivat olla syrjiviä, eikä palanneille suunnattu apu vastaa inhimillisiin tarpeisiin. Työttömyys on korkea, elinkeinomahdollisuudet ovat rajallisia ja peruspalvelujen saatavuus on heikkoa.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *