Tutkijat

Petri Hautaniemi, YTT, on tutkinut somalidiasporaa runsaat 15 vuotta  ja hänellä on pitkäaikaiset ja laajat suhteet Suomen somaliyhteisöön, sen toimijoihin ja järjestöihin. Hautaniemi toimi professori Liisa Laakson Suomen akatemian rahoittamassa Afrikan sarveen keskittyvässä hankkeessa ‘Security, Governance and Identities in Flux’.

Marko Juntunen, FT, on keskittynyt tutkimustyössään irakilaispakolaisuuteen vuodesta 2005 alkaen. Vuosina 2009-2010 hän tuotti SOLID- rahoitteisen tutkimuksen, joka käsitteli palaamisen edellytyksiä Irakiin ja Afganistaniin. Juntusella on laajat yhteydet irakilaisdiasporaan Suomessa sekä kansainvälisiin irakilaisiin kansalaisjärjestöihin.

Liisa Laakso, VTT, toimii tutkimushankkeen johtajana. Laakso on Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan dekaani ja aiemmin hän on toiminut mm. Jyväskylän yliopiston kansainvälisen kehitystyön professorina. Laakso on johtanut lukuisia kansainvälisiä tutkimushankkeita, mm. ‘Security, Governance and Identities in Flux’, joka oli Suomen akatemian rahoittama Afrikan sarveen keskittyvä hanke.

Mariko Sato, VTK, on hankkeen tutkimusavustaja. Sato tekee kehitysmaatutkimuksen oppiaineeseen pro gradu -työtä aiheenaan paluumuutto ja intersektionaalisuus Somalimaan kontekstissa.

Hankkeeseen liittyvät yhteydenotot voi osoittaa tutkimusavustaja Mariko Satolle osoitteeseen: mariko.sato(at)helsinki.fi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *