Uusi raportti Språkmöten-hankkeelta/Ny rapport från projektet Språkmöten

Samaan aikaan kun keskustelu koulusta ja kielestä Suomessa edelleen jatkuu, olemme jatkaneet jo olemassa olevien kieliparikoulujen tutkimista. Liiteenä olevassa raportissa ”Erillään, kimpassa, kämppiksenä: rehtoreiden ja opettajien kokemuksia suhteista ja yhteistyöstä suomen- ja ruotsinkielisissä kieliparikouluissa” esitellään havaintoja kymmenestä kieliparikoulusta.

Samtidigt som debatten om språk och skola i Finland pågår för fullt har vi fortsatt arbetet med att studera de redan existerande samlokaliserade skolorna. I den bifogade rapporten ”Särbo, sambo, kämppis: rektorers och lärare erfarenheter av kontakt och samarbete mellan samlokaliserade finsk- och svenskspråkiga skolor” presenteras resultaten från en undersökning av tio samlokaliserade skolor.

Yhteenveto/Sammandrag: Erillään-Särbo yhteenveto sammandrag

Koko raportti/Hela rapporten: Erillään_Särbo 2013

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *