Om Deleted User

Special user account.

Kutsu seminaariin 23. huhtikuuta/ Inbjudan till seminarium 23 april

Välkommen till seminariet / Tervetuloa seminaariin

”Från samlokaliserade skolor till tvåspråkiga skolor?”

Forskningsprojektet Språkmöten, ett treårigt samarbete mellan Helsingfors universitet och Åbo Akademi, har nu framskridit så långt att det blivit dags för projektets tredje och sista resultatdialog. Välkommen på seminarium onsdagen den 23 april 2014 kl. 12-17 på Minervatorget vid beteendevetenskapliga fakulteten, Helsingfors universitet (Brobergsterrassen 5A, Helsingfors).

On aika Helsingin yliopiston ja Åbo Akademin kolmivuotisen yhteistyön Språkmöten-tutkimushankkeen kolmannelle ja viimeiselle tuloskeskustelulle. Tervetuloa keskiviikkona 23. huhtikuuta 2014 klo. 12-17 järjestettävään seminaariin Minerva-torille, Helsingin yliopiston käyttäytymistieteelliseen tiedekuntaan (Siltavuorenpenger 5A, Helsinki). Päivän tarkempi ohjelma liitteenä.

Anmäl dig här senast 9.4. / Ilmoittaudu 9.4. mennessä osoitteessa: https://survey.abo.fi/lomakkeet/4795/lomake.html

Sprid gärna inbjudan till andra som kan tänkas vara intresserade! Kutsua saa levittää!

Information / lisätietoja: sprakmoten-projekt(at)helsinki.fi

https://blogs.helsinki.fi/sprakmoten/

PROGRAM / OHJELMA

Samhällskontext, elever och lärares språkvardag i samlokaliserade skolor

Yhteiskunnallinen konteksti, oppilaiden ja opettajien kieliarkipäivä suomen- ja ruotsinkielisissä kieliparikouluissa

kl. 12.00­–14.00

Inledning / Alustus

Kartläggning av förekomsten av samlokaliserade daghem och skolor i Finland

Samhällsdebatt i förändring

Kartoitus kieliparipäiväkodeista ja –kouluista Suomessa

Yhteiskunnallisen keskustelun muutokset

(Fritjof Sahlström och Tuuli From)

 

Elevers språkanvändning och språkattityder i samlokaliserade skolor

Oppilaiden kielenkäyttö ja kieliasenteet tilat jakavissa kouluissa

(Michaela Pörn, Anna Slotte-Lüttge och Fritjof Sahlström)

 

Lärares språkvardag i samlokaliserade skolor

Opettajien kieliarkipäivä kieliparikouluissa

(Fritjof Sahlström och Verneri Valasmo)

 

Kommentatorer / Kommentoijat: Pasi Saukkonen och Liisa Tainio

Kaffe / Kahvitauko

 

kl. 14.30–16.00

Från samlokaliserade skolor till tvåspråkiga skolor?

– möjligheter och utmaningar för skolor och lärarutbildning

Kieliparikouluista kaksikielisiin kouluihin?

– mahdollisuuksia sekä haasteita kouluille ja opettajankoulutukselle

(Tuuli From, Michaela Pörn, Fritjof Sahlström och Anna Slotte-Lüttge)

 

Kommentatorer / Kommentoijat: Helsingfors universitet och Åbo Akademi

kl. 16–17

Vin och tilltugg / Viiniä ja pientä purtavaa

Inbjudan_kutsu2104

Uusi raportti Språkmöten-hankkeelta/Ny rapport från projektet Språkmöten

Samaan aikaan kun keskustelu koulusta ja kielestä Suomessa edelleen jatkuu, olemme jatkaneet jo olemassa olevien kieliparikoulujen tutkimista. Liiteenä olevassa raportissa ”Erillään, kimpassa, kämppiksenä: rehtoreiden ja opettajien kokemuksia suhteista ja yhteistyöstä suomen- ja ruotsinkielisissä kieliparikouluissa” esitellään havaintoja kymmenestä kieliparikoulusta.

Samtidigt som debatten om språk och skola i Finland pågår för fullt har vi fortsatt arbetet med att studera de redan existerande samlokaliserade skolorna. I den bifogade rapporten ”Särbo, sambo, kämppis: rektorers och lärare erfarenheter av kontakt och samarbete mellan samlokaliserade finsk- och svenskspråkiga skolor” presenteras resultaten från en undersökning av tio samlokaliserade skolor.

Yhteenveto/Sammandrag: Erillään-Särbo yhteenveto sammandrag

Koko raportti/Hela rapporten: Erillään_Särbo 2013

Diskussionsunderlag för seminariet 25.4 tillgängligt / Teksti keskustelun pohjaksi seminaariin 25.4 saatavilla

Nu finns ett diskussionsunderlag för seminariet den 25.4 tillgängligt. I texten beskrivs erfarenheter av samlokalisering från Pedersöre, Borgå och Nurmijärvi. Ladda ner texten här: Språkmöten 25.4

Kotisivullamme on nyt saatavilla teksti keskustelun pohjaksi seminaariin 25.4. Tekstissä kuvaillaan kokemuksia jaetuista koulutiloista Pedersörestä, Porvoosta ja Nurmijärveltä. Lataa teksti täältä: Språkmöten 25.4

Språkmöten åker till Island

Helgen efter Vasaloppet är det alltid nordisk utbildningskonferens, när Nordic Educational Research Association håller möte. I år är det Island och Reykjavik som gäller, http://www.yourhost.is/nera2013/welcome.html. Michaela Pörn, Fredrik Rusk, Fritjof Sahlström och Anna Slotte-Lüttge representerar Språkmöten-teamet. I programmet mest forskningspresentationer och föreläsningar. Men också lite Blå lagunen. Inte filmen http://www.imdb.com/title/tt0080453/ utan de heta baden http://www.bluelagoon.com.

Debatt och rapportering om språk och skola fortsätter

I Hufvudstadsbladet för ett tag sedan rapporterades om sannfinländarnas politiska initiativ i debatten om finska och svenska skolor. Sannfinländarnas förslag visar och påminner om att frågan om språk, lärande och undervisning är en djupt politiserad fråga. Och då menar jag det i positiv bemärkelse (alltså att det är politiserat, inte förslaget eller partiet). Motstridigheter mellan olika nivåer, konkurrerande behov, minoriteters rättigheter är inte frågor man löser, utan frågor man förhåller sig till, argumenterar för och emot, och försöker hitta kompromisser som kan accepteras av en majoritet. Politik, alltså. Nedan några länkar till medierapportering.

http://hbl.fi/nyheter/2013-02-02/sannfinlandare-vill-sla-ihop-finsk-och-svensksprakiga-skolor

http://hbl.fi/nyheter/2013-02-09/au-tvasprakig-skola-forsvagar-minoriteten

http://svenska.yle.fi/artikel/2013/02/08/rekordmanga-ettor-i-st-karins

http://www.ostnyland.fi/ostnyland/orter/borga/2013-02-08/tvasprakigheten-i-finland

Ny rapport ute med två kapitel från projektet

I går kom antologin KAKSIKIELINEN KOULU – TULEVAISUUDEN MONIKIELINEN SUOMI/TVÅSPRÅKIG SKOLA – ETT FLERSPRÅKIGT FINLAND I FRAMTIDEN, redigerad av Liisa Tainio och Heidi Harju-Luukkainen. I boken finns många bra texter. Två av kapitlen är skrivna från projektet Språkmöten. Mera info finns här: http://shop.kasvatus.net/verkkokauppa/index.tmpl?sivu_id=1&id=287&prodinfo=1&ryhma_id=

Resultatdialog i Helsingfors 25.4.2013 13.00-16.00

Torsdagen den 25 april kl. 13.00-16.00 arrangeras projektet Språkmötens andra resultatdialog, den här gången i Helsingfors. Platsen är Beteendevetenskapliga fakulteten, Brobergsterassen 5, Minervatorget.

Språkmöten-projekti järjestää seminaarin torstaina 25.4. klo 13-16 projektin tämän hetkisten tulosten pohjalta.  Tilaisuus järjestetään Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan Minervatorilla (Siltavuorenpenger 5).

Info: https://blogs.helsinki.fi/sprakmoten/resultatdialog-25-4-2013-helsingfors/