PROJEKTET SPRÅKMÖTEN

 

Projektet Språkmöten är ett treårigt (2011–2014) forsknings- och utvecklingsprojekt vars syfte är att beskriva och analysera svensk- och finskspråkiga elevers och lärares språkmöten i skolbyggnader där svensk- och finskspråkiga skolor är samlokaliserade, tidigare elevers och lärares erfarenheter av samlokalisering i olika former och beslut och deras konsekvenser gällande samlokalisering som tagits på kommunal nivå.

Projektet finansieras av Svenska kulturfonden.

I projektet Språkmöten jobbar Fritjof Sahlström (HU), Ida Ahlbom (ÅA), Lotta Forsman (ÅA), Tuuli From (HU), Jenni Helakorpi (HU), Michaela Pörn (ÅA),  Fredrik Rusk (ÅA), Anna Slotte-Lüttge (ÅA), Linda Wickholm (ÅA) och Johanna Fagerström (HU).