Kotisivu

Tekstin ja rakenteisen tiedon yhdistäminen kielenmuutoksen sosiolingvistisessä tutkimuksessa (STRATAS) on Suomen Akatemian digitaalisten ihmistieteiden ohjelman 2016–2019 rahoittama tutkimushanke, jossa yhteistyötä tekevät tietojenkäsittelytieteilijät, visualisaation asiantuntijat sekä englannin ja suomen kielen historiaan erikoistuneet kielitieteilijät.

Projekti keskittyy sosiolingvistiseen variaatioon, muutokseen ja innovaatioihin yksityisissä kirjoituksissa. Käsinkirjoitetut, henkilökohtaiset kirjeet antavat tutkijoille mahdollisuuden tutustua yksityishenkilön elämään ja kieleen, ja ne myös täydentävät helposti saatavilla olevia julkisia, painettuja lähteitä. Yksityisistä teksteistä avautuu myös laaja sosiolingvistinen konteksti, mikä on tietotekniikan näkökulmasta haaste. Nykyiset työkalut eivät tarjoa helppoa tapaa yhdistää toisiinsa tekstejä ja metatietoa, kuten kirjoittajan sosiaalista asemaa.

STRATAS-hankkeessa kehitetäänkin modulaarisia avoimen lähdekoodin työkaluja, joiden avulla tutkijat voivat interaktiivisesti tarkastella kielen käytön sosiaalista ulottuvuutta yhdistämällä tekstejä, metatietoja ja visualisointeja. Työkalut luodaan osaksi laajempaa kansainvälisesti parhaillaan kehitettävää digitaalisten ihmistieteiden välineistöä. Datan integroitiin, visualisointiin ja tutkimiseen käytettävien moduulien ja toimintojen kehittämisen lisäksi STRATAS-projektin tulokset tukevat laajemmin digitaalisten ihmistieteiden edistymistä.

This post is also available in: englanti