Antto Vihma: Ilmastonmuutos, kansainvälinen yhteistyö ja turvallisuus

Tutkija, VTT Antto Vihma luennoi Studia Generalia -luentosarjassa 7.11.2013. Tilaisuuden teemana Kansainväliset sopimukset.

Tutkija Antto VihmaVTT Antto Vihma on tutkija Ulkopoliittisessa instituutissa. Hänen erityisalaansa ovat kansainvälisten sopimusten ominaisuudet ja niihin liittyvä politiikka sekä energia- ja ilmastopolitiikka valtioiden ulkosuhteissa. Tällä hetkellä Antto Vihma tutkii neuvotteluprosessin organisointia ja päätöksentekoa YK:n ilmastosopimuksen alla käytävien neuvotteluiden tehostamiseksi. Kirjoittamalla ja toimittamalla Earth Negotiations Bulletin -lehteä hän osallistuu myös valtioiden välisten ympäristöneuvotteluiden läpinäkyvyyden parantamiseen.

Antto Vihma tarkastelee ilmaston muuttumista kansainvälisen oikeuden sekä valtioiden neuvotteluasemien näkökulmista.
– Seuraan vasemmalla silmällä myös ilmastotieteen eli luonnontieteellisen tiedon kehitystä.

Miten nykyinen ilmaston lämpeneminen poikkeaa maapallon aikaisemmista vaiheista ja lämpötilan vaihteluista?
– IPCC:n tuoreimpaan raporttiin on koottu mielenkiintoista tietoa paleo-ajan ilmastosta. Sen mukaan nykyilmaston CO2, metaani- ja typpioksiduulikonsentraatio on korkeimmillaan ainakin 800 000 vuoteen. Tämä aiheuttaa nopeampaa ja radikaalimpaa ilmaston muuttumista kuin aikaisempi vaihtelu.

Luennossaan Antto Vihma esittelee ilmastoturvallisuuden käsitettä ja tutkimusta.
– Lisäksi kommentoin suurvaltayhteistyön mahdollisuuksia, jonka avulla linkityn päivän toiseen esitelmöitsijään.

– Ilmastoturvallisuus on nouseva tutkimusala, ikävä kyllä! Se tuskin kuitenkaan nostaa ilmastopolitiikan kunniahimoa tarpeeksi ajoissa, sillä kysymys on varsin monitahoinen. Suurvaltojen YK:n ulkopuolinen ilmastoyhteistyö on myös kaikkien huulilla tällä hetkellä – mutta eurooppalaiset odotukset eivät saisi olla liian suuria. Tarkoin rajatuissa asiakohdissa, yhden saasteen tai yhden sektorin tapauksissa, suurvaltayhteistyöstä voidaan ulosmitata hyötyjä.