Heikki Seppä: Jääkauden jälkeen

Professori Heikki Seppä luennoi Studia Generalia -luentosarjassa 6.2.2014. Tilaisuuden teemana Juuret.

Professori Heikki Seppä. Kuva: Linda TammistoHeikki Seppä on kvartäärigeologian professori Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteen laitoksella. Hänen erityisalojaan ovat maapallon luonnonolojen pitkäaikainen kehitys sekä erityisesti elottoman ja elollisen luonnon keskinäinen vuorovaikutus. Parhaillaan professori Seppä tutkii  viime jääkauden loppua sekä jääkauden vaikutusta ihmisen, kasvien ja eläinten levinneisyyteen. Hänen tutkimuskohteenaan ovat myös jääkauden jälkeiset ympäristönmuutokset.

Professori Seppä tarkastelee luennossaan viime jääkautta Euroopassa, jääkauden päättymistä sekä niitä suuria ja nopeita muutoksia, joita jääkauden lopussa tapahtui. Ilmasto muuttui nopeasti, samoin kasvillisuus, eläimistö ja ihmispopulaatiot.

Vain 15 000 vuotta sitten koko Pohjois-Eurooppa oli jäätikön peitossa. Geologisessa aikaskaalassa tämä oli aivan hiljattain. Elolliseen luontoon jääkaudella ja sen lopulla oli mullistavia vaikutuksia. Lajien oli joko sopeuduttava tai ne kuolivat sukupuuttoon. Molemmista vaihtoehdoista on runsaasti esimerkkejä. Samat totuudet koskevat myös tulevaisuuden ilmastonmuutoksia ja elollisen luonnon vaihtoehtoja.