Mikael Fortelius: Eurooppalaisen ihmisen alkuperä

Professori Mikael Fortelius luennoi Studia Generalia -luentosarjassa 6.2.2014. Tilaisuuden teemana Juuret.

Professori Mikael ForteliusMikael Fortelius on evoluutiopaleontologian professori Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteen laitoksella. Hänen erityisalojaan ovat suurten kasvinsyöjänisäkkäiden – kuten sarvikuonojen ja sikojen – hampaiden rakenne ja kuluminen sekä edelleen lajien evoluution sekä ympäristönmuutoksen tutkimus.

Studia Generalia -luennossaan professori Fortelius valottaa ihmislajin historiaa Euroopassa. Vaikka luennon keskiössä on ihminen, on sen näkökulma kuitenkin geologinen: eurooppalaisten ihmislajien kehityskulku, säilyminen ja häviäminen ovat sidoksissa luonnonoloihin ja niiden muutoksiin miljoonien vuosien mittakaavassa.

Ihmiselle on ominaista alueellinen liikkuvuus ja populaatioiden sekoittuminen. Puhtaita “rotuja” – tai edes lajeja – on turha etsiä, niin nykyisyydestä kuin menneisyydestäkään. Ihmisen rinnalla jo pitkään kulkeneella koiralla on niin ikään tärkeä merkityksensä lajimme säilymisessä ja menestyksessä!