Dekaani, professori Liisa Laakso: Eurooppalainen demokratia

Dekaani Liisa Laakso. Kuva: Linda TammistoLiisa Laakso on kehitysmaatutkija ja Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan dekaani. Hän on tutkinut mm. Afrikan demokratisoitumista, Lähi-itää ja Aasiaa sekä EU:n ja Suomen kehitysyhteistyöpolitiikkaa ja kriisinhallintaa. Dekaani Laakso vaikuttaa myös muun muassa Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnassa, Ulkopoliittisen instituutin hallituksessa ja Kehityspoliittisessa toimikunnassa.

Studia Generalia -luennossaan Liisa Laakso pohtii sitä, millainen rooli Euroopalla on globaalin demokratian edistämisessä kylmän sodan jälkeisenä aikana. Aikaisempien itä-länsi ja sosialismi-kapitalismi – jaotteluiden sijaan maailma jakautuu nykyisin demokraattisiin oikeusvaltioihin ja hauraisiin valtioihin sen mukaan, miten demokratia niissä toteutuu. Hauraiden valtioiden demokratiakehitys on usein vaikeaa. Tutkimuksissaan Liisa Laakso onkin joutunut toistuvasti kysymään, miksi Afrikan demokratisoituminen on niin vaikeata. ”Mitä demokratia edellyttää, mikä siinä on olennaista?”

Myös Euroopan sisällä keskustellaan parhaillaan demokratiavajeesta, joka puolestaan liittyy kysymykseen ihmisten luottamuksesta päätöksentekoa ja – tekijöitä kohtaan. Luottamusta ja sen eroavaisuuksia Euroopan eri maissa on selvitetty European Social Survey – tutkimuksella, jonka tuloksia Liisa Laakso avaa luennossaan. Luottamuksen ohella hän nostaa esiin vallan kolmijaon ja sosiaalisen pääoman osana eurooppalaisen demokratian keskeistä perustaa.

”Eurooppalaista demokratiaa ei voi ottaa annettuna. Ei myöskään sen leviämistä.  Demokraattisten instituutioiden toimiminen edellyttää oikeudellisesti vastuullista vallankäyttöä, aktiivista kansalaistoimintaa ja moniarvoisuutta. Loppujen lopuksi enemmistöt voivat tehdä aivan yhtä huonoja päätöksiä kuin vähemmistöt tai yksinvaltiaatkin, mutta vain demokratia sallii niiden jatkuvan kyseenlaistamisen.”, Liisa Laakso summaa.

 

Dekaani Liisa Laakso luennoi Helsingin yliopiston Studia Generalia -luentosarjassa Eurooppa torstaina 27.2.2014. Luentoa voi seurata myös verkossa suorana lähetyksenä tai jälkikäteen. Luentosarjan ohjelma