Professori Pia Letto-Vanamo: Oikeus turvanamme

Professori Pia Letto-VanamoPia Letto-Vanamo työskentelee tutkimusjohtajana Helsingin yliopiston Kansainvälisen talousoikeuden instituutissa. Hän on myös myös yliopiston Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkijakoulun johtaja. Letto-Vanamon erityisalaa ovat lakimieskunnan, tuomioistuinmenettelyn ja oikeudellisten käsitteiden historia sekä pohjoismaisen oikeushistorian erityispiirteet. Parhaillaan hän on mukana kahdessa kansainvälisessä tutkimushankkeessa sekä kirjoittaa oppikirjaa globaalista oikeuskulttuurista.

Luennossaan Pia Letto Vanamo tarkastelee oikeuden merkitystä osana eurooppalaista kulttuuria ja  yhteiskuntaelämää. Eurooppalaiselle oikeuskäsitykselle on olennaista ennen muuta sen itsenäisyys muista normijärjestelmistä kuten uskonnosta. Samalla ajatellaan, että oikeutta voidaan tarkastella tieteellisesti ja opettaa ylipistoissa.

Oikeus myös järjestää ihmisten välisiä suhteita ja luo esim. taloudellisissa suhteissa tarvittavaa ennakoitavuutta. Oikeus vaikuttaa myös valtion ja kansalaisen välisessä suhteessa, ja  oikeus (laki/perustuslaki) sitoo myös valtiollis-poliittista vallankäyttöä. Tämän vuoksi puhutaan oikeusvaltiosta ja perusoikeuksista.

Luennossa pohditaan myös lainmukaisuuden ja oikeudenmukaisuuden välistä, jatkuvaa jännitettä. Mikä on lain merkitys ja tuleeko sitä noudattaa? Ovatko laki ja oikeus sama asia?

”Oikeus ei ole vain turhia pykäliä vaan oleellinen osa eurooppalaista identiteettiä ja sosiaalista elämää. Se takaa, ettei riitoja ratkaista vahvemman oikeudella eikä poliittisten voimasuhteiden perusteella.  Kuitenkin on myös paljon suhteita ja kysymyksiä, joita ei voida tai niitä ei tulisi ratkaista pelkästään lailla ja oikeudella”, professori Letto-Vanamo tiivistä luentonsa pääsanoman.


Professori Pia Letto-Vanamo luennoi Helsingin yliopiston Studia Generalia -luentosarjassa Eurooppa torstaina 27.2.2014. Luentoa voi seurata myös verkossa suorana lähetyksenä tai jälkikäteen. Luentosarjan ohjelma