Seppo Honkapohja: Euroopan talous: riskejä ja mahdollisuuksia

Seppo HonkapohjaSeppo Honkapohja on ekonomisti ja Suomen Pankin johtokunnan jäsen. Hänen vastuualueitaan Suomen Pankin johtokunnassa ovat tutkimustoiminta, rahoitusvarallisuuden sijoittaminen ja hallinto. Honkapohja on myös Helsingin yliopiston uuden hallituksen jäsen.

Studia Generalia -luennossaan Honkapohja tarkastelee Euroopan viimeisintä finanssikriisiä, pidemmän aikavälin kansantaloudellisia riskejä sekä talouskasvun haasteita ja edellytyksiä.

Euroopan viimeisin finanssikriisi on vaikuttanut merkittävästi kansantalouden kaikilla tasoilla. Taloudellinen kasvu on heikentynyt ja työttömyys on lisääntynyt. Velkaantuminen on kasvanut, ja sen hillitseminen on ollut haastavaa. Pidemmän aikavälin riskejä ovat mm. väestön ikääntymisen vaikutukset työpanokseen (vähemmän työelämässä mukana olevia) ja työn tuottavuuteen.

Finanssikriisi ei ole ohi ja riskejä on olemassa, mutta on myös merkkejä paremmasta. On tärkeää saada velkaantuminen selkeästi alenevalle uralle, sillä se parantaa talouskasvua. Kasvua on haettava myös uudesta teknologiasta. Teknologisen kehityksen edistäminen sekä kansainvälisen ja EU:n sisäisen integraation syventäminen ovat keskeisiä politiikkavälineitä talouskasvulle.