Järjestäjät

Seminaarin järjestävät Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta, avoin yliopisto ja lääketieteellinen tiedekunta.

Seminaarin suunnitteluryhmä

  • Heickel Hanne, www-suunnittelija, avoin yliopisto, hanne.heickell[at] helsinki.fi
  • Joutsenvirta Taina, verkkopedagogiikan asiantuntija,  lääketieteellinen tiedekunta, taina.joutsenvirta[at] helsinki.fi
  • Kivinen Birgitta, verkkopedagogiikan asiantuntija, valtiotieteellinen tiedekunta, birgitta.kivinen[at] helsinki.fi
  • Myyry Liisa, pedagoginen yliopistonlehtori, valtiotieteellinen tiedekunta, liisa.myyry [at] helsinki.fi
  • Eeva Pyörälä, pedagoginen yliopistonlehtori, lääketieteellinen tiedekunta, eeva.pyorala[at] helsinki.fi
  • Saara Repo, pedagoginen yliopistonlehtori, avoin yliopisto, saara.repo[at] helsinki.fi
  • Anne Vierros, koulutussuunnittelija, lääketieteellinen tiedekunta, anne.vierros[at] helsinki.fi