Julkaisut

Sulautuva opetus -seminaareista on alusta lähtien koostettu myös seminaarijulkaisuja. Julkaisut sisältävät seminaareissa pidetyistä luennoista tai case-esityksistä muokattuja artikkeleita sekä myös muita sulautuvaan opetukseen liittyviä artikkeleita.

Verkkojulkaisut löytyvät Helsingin yliopiston Heldan sarjasta Sulautuva opetus.

  • Joutsenvirta, T. & Myyry, L. (toim.) (2013): Sulautuvaa opetusta ja oppimista – luokkahuoneista verkkoon -verkkojulkaisu vuoden 2013 seminaarista.
  • Joutsenvirta, T. & Myyry, L. (toim.) (2012): Sulautuvaa opetusta ja oppimista – interaktiivisia luentoja ja designia -verkkojulkaisu vuoden 2012 seminaarista.
  • Myyry, L. & Joutsenvirta, T. (toim.) /2011): Sulautuvaa opetusta verkkokeskustelusta ohjaukseen – verkkojulkaisu vuoden 2011 seminaarista.
  • Joutsenvirta, T. & Myyry, L. (toim.) (2010): Sulautuva opetus – käytäntöjä ja pedagogiikkaa – verkkojulkaisu vuoden 2010 seminaarista.
  • Joutsenvirta, T. & Myyry, L. (eds.) (2010):  Blended Learning in Finland – verkkojulkaisu vuoden 2009 seminaarista.
  • Joutsenvirta, T. & Kukkonen, A. (toim.) (2009):  Sulautuvaa opetusta monilla tavoilla ja menetelmillä -verkkojulkaisu vuoden 2008 seminaarin annista.
  • Joutsenvirta, T. & Kukkonen, A. (toim.) (2009):  Sulautuva opetus – uusi tapa opiskella ja opettaa. Palmenia sarja, Gaudeamus, Helsinki. Kirja on koostettu vuoden 2007 seminaarin annista