Anatomiaa ja fysiologiaa verkossa

Mirva Pilli-Sihvola ja Taina Lehtonen, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija saa sellaisen kokonaiskäsityksen ihmiskehon rakenteesta ja toiminnasta, että hän pystyy tietojaan soveltamalla perustelemaan toimintaansa hoitotyössä. Opintojaksosta 60 % on verkko-­opiskelua ja 40% lähiopetusta. Lähiopetukseen osallistuminen ei ole pakollista, vaan se on yksi opiskelun tukimuodoista. Opintojakso jakautuu neljään osakokonaisuuteen, joilla opiskelua rytmittävät erilaiset oppimistehtävät, verkkoluennot, virtuaalitestit sekä osakokonaisuuden päättävä tentti.  Lähiopetuksessa annetaan johdanto opeteltavaan aiheeseen. Oppimistehtävät sisältävät kirjoittamisen lisäksi piirtämistä ja värittämistä. Osa oppimistehtävistä palautetaan opettajalle ja osa tehtävistä tarkastetaan itsenäisesti tehtävänauhoitteiden avulla. Itsetarkastettavat tehtävät painottuvat anatomiaan, jota opiskelijat kykenevät opintojaksosta saadun palautteen mukaan helpommin opiskelemaan itsenäisesti. Haasteellisemmat, fysiologiaan painottuvat tehtävät käydään ohjatusti läpi virtuaaliluokassa (Adobe Connect).  Myös nämä istunnot tallennetaan ja julkaistaan Moodle-alustalla. Lisäksi opiskelijoiden käytössä valikoituja linkkejä video-, kuva- ja tekstiaineistoihin.  Opintojakso sisältää neljä osatenttiä, joista yksi on Moodle­-tentti. Muut tentit tehdään lähiopetuskertojen yhteydessä, ja ne voi tarvittaessa suorittaa uusintatenttipäivänä. Ennen tenttejä opettaja järjestää AC:ssä kertaustunteja ja tenttien jälkeen hän antaa opiskelijoille tenttipalautteen AC:n välityksellä. Opintosuoritusten arviointiin vaikuttavat tentit, opettajalle palautettavat tehtävät sekä Moodlessa suoritettavat virtuaalitestit. Virtuaalitesteistä saa välittömän, selittävän palautteen.

Opintojakso on palkittu Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulujen yhteisellä Vuoden verkko-opetusteko-palkinnolla v. 2013. Opiskelijoihin on tehnyt vaikutuksen opettajan paneutuminen opetettavaan asiaan ja oppimisen mahdollistamiseen. Opintojakso on perinteisesti ollut haasteellinen opiskelijoille, mutta opiskelu tällä opintojaksolla on koettu hauskaksi ja innostavaksi ja asioita on voinut kerrata niin usein kuin tarvitsee. Toteutus myös huomio erilaisia oppijoita.  Opiskelijoiden palaute on ollut rohkaisevaa ja vahvistanut opettajan uskoa toteutustapaan. Tarve verkko-opetuksen kehittämiseen on noussut opetusresurssien vähenemisestä ja ryhmäkokojen suurentumisesta. Opettajan tavoitteena on kehittää toteutusta edelleen niin, että opiskelijat pystyvät tekemään niin paljon ohjatusti verkossa että opettaja voisi käyttää opetusresurssia jakamalla opiskelijat noin 4-6 hengen pienryhmiin, joissa opetuskeskustelun avulla voisi toteuttaa arvioinnit opintojakson osista. Näin myös arvioinnista muodostuisi oppimistilanne.