Kädestä pitäen videometodi lähiopetuksessa ja verkossa

Kalle Romanov, Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta       

Esitys

Kurssin tavoite on valmentaa 5.vuoden hammaslääketieteen kandidaatteja käyttämään sujuvasti ja monipuolisesti sähköisiä tietokantoja kliinisessä työssä ja perehdyttää alkuperäistutkimusten tiedonhakuun tieteellisistä tietokannoista.                             Kyseessä on viidennen vuoden hammaslääketieteen opiskelijoiden (N=48) tietokantakurssi, jonka toteutus perustuu Moodlen oppitunteihin ja niiden sisältämiin harjoitustehtäviin, verkkovideoihin ja lisäksi lähiopetukseen. Erityispiirteenä on verkkovideotekniikan käyttö tukemaan opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia lähiopetustilanteessa.  Arviointimenetelmät: Kurssin ajanhallinta jossa verrataan Moodlen ajankäyttötietoa lokista suhteessa opiskelijan itsearvioon, oppituntien pistekertymä, sähköinen loppukoe, jossa mukana oman kehittymisen itsearvio sekä kurssipalaute

Toteutus oli opiskelijoista sangen toimiva, n. 80% koki oppineensa uusia hyödyllisiä käyttötaitoja ja 75% oli valmis suosittelemaan kurssia kollegalleen. Lyhyiden ratkaisuvideoiden (20-30 sek) käyttö lähiopetuksessa luo yksilöllisen opiskelun mahdollisuuden samalla kun opettajalta voi kysyä neuvoja. Verkossa olevien luentovideoiden hyöty perustuu niiden tiiviiseen rakenteeseen ja käytännönläheiseen sisältöön.   Palautteen perusteella kurssin hyödyllisyyttä voisi tehostaa sijoittamalla se 4. vuosikurssille.