Laadukkaampia verkkototeutuksia open badge -osaamismerkkien avulla

Mari Varonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Koulutuksen kehittämispalvelut        

Linkki esitykseen

Tavoitteena on parantaa verkko-opintojaksojen laatua open badge -osaamismerkkijärjestelmään rakennetun laatuarviointityökalun avulla. Arvioinnin avulla löydämme yksittäisten verkkototeutusten kehittämiskohteet ja toisaalta onnistuneet ratkaisut, joita voimme hyväksikäyttää myös muissa toteutuksissa. Kukin verkkototeutus saa arvion ja mahdollisen laatumerkin. Open badge -laatumerkit kannustavat verkko-opintojaksojen tuottajia parantamaan toteutuksia sekä varmistavat halutun laatutason niin kansainvälisten koulutustuotteidemme kuin perustason verkkototeutusten osalta. Ne helpottavat ammattikorkeakoulun omaa laadunvarmistustyötä ja auttavat asiakkaitamme tunnistamaan laatukriteeristön läpäisevät opintojaksot.

Olemme Jyväskylän ammattikorkeakoulussa pitkään miettineet, mikä olisi helppo, toimiva ja palkitseva tapa arvioida olemassa olevien verkko-opintojaksojen laatua. Meillä on tuhansia työtiloja verkko-oppimisympäristössämme ja niiden laatu vaihtelee paljon. Työkaluja verkko-opintojen arviointiin on olemassa, mutta matriisit ja kysymyssarjat ovat vaikuttaneet työläiltä ja kömpelöiltä. Nyt olemme kehittäneet open badge -osaamismerkkeihin perustuvan arviointityökalun. Työkalu perustuu olemassa oleviin kansallisiin ja kansainvälisiin verkko-opintojen laatukriteereihin. Otimme Jyväskylän ammattikorkeakoulussa open badge -osaamismerkit käyttöön eri koulutuksissamme (henkilöstö-, täydennys-, korkeakouludiplomi ja opiskelijakunnan koulutukset) ja AHOT-toiminnassamme vuoden 2014 aikana. Digitaaliset osaamismerkit ovat saaneet innostuneen vastaanoton niin koulutuksen järjestäjien kuin opiskelijoiden keskuudessa. Ne motivoivat sekä toimivat osaamisen tunnuksina. Nyt laajennamme digitaalisten osaamismerkkien käyttöä arviointiin. Vuoden 2015 aikana käymme läpi kaikki tuotannossa olevat verkko-opintojaksot ja arvioimme ne. Jokainen verkkototeutus saa laatuarvion, kehittämistoimenpide-ehdotukset sekä mahdollisen laatumerkin, jos se yltää vaadittavalle tasolle.

Arviointityökalussamme on kolme laatumerkkiä eli open badge -osaamismerkkiä:   1. Kultamerkki: Kansainväliseen koulutukseen ja myyntiin soveltuvat verkkototeutukset. Paras, erinomainen laatu. 2. Hopeamerkki: Kansallisen tason koulutukseen ja myyntiin soveltuvat verkkototeutukset. Erittäin hyvä laatu. 3. Pronssimerkki: Perustason verkkototeutukset. Jokaisen Jyväskylän ammattikorkeakoulussa toteutettavan verkko-opintojakson on täytettävä tämän merkin laatukriteerit. Esittelen case-esityksessäni merkkejä ja niiden kriteereitä tarkemmin.

Viimeistelemme verkko-opintojaksojen laadunarviointityökalua parhaillaan ja otamme sen käyttöön vuoden 2015 alussa. Alamme tällöin arvioimaan oppimisympäristömme työtiloja. Maaliskuun Sulop2015-seminaarissa pystyn esittämään laadunarvioinnin tuloksia ja näyttämään, kuinka työkalumme on toiminut ja parantanut verkkototeutustemme laatua.