MOOC nuorisoalan digitaalisen työotteen vahvistajana -kartoitus

Jussi Linkola, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Päivi Timonen, Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak

Esitys
Distanssi hankkeen kotisivu
, jossa kaikki esityksessä mainittu materiaali mm. mikrokirja .
MOOC alustojen vertailusivu

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak ja Verke eli Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus toteuttivat syksyllä 2014 Distanssi-selvityshankkeen, jossa kartoitettiin MOOCien soveltumista nuorisoalan digitaalisen työotteen vahvistamiseen. Distanssi järjesti Metropolian ja Humakin opiskelijoille yhteisopintojakson, jossa opiskelijat suorittivat opintoja tarjolla olevia MOOC-alustoja ja kursseja hyödyntäen.   Tavoitteena oli kerätä opiskelijoilta palautetta ja kokemuksia eri MOOC-alustoista ja kurssitoteutuksista pedagogiikan, tekniikan ja talouden näkökulmasta. Samalla opiskelijat pääsivät suorittamaan tarvitsemiaan opintosisältöjä ja tutustuivat uusiin tapoihin pitää yllä osaamistaan työelämään siirtymisen jälkeen. Distanssin tuloksena syntyi myös rahoitushakemus, jonka perustana käytettiin syksyn yhteiskurssin tuloksia. Tavoitteena on päästä rakentaamaan omaan nuorisoalan kansallista MOOC-toteutusta vuoden 2015 aikana.

Kurssi käynnistyi lähiopetuspäivällä, jossa tutustuttiin MOOC-ideologiaan, olemassa oleviin MOOC-tarjoajiin ja -alustoihin sekä yhteiskurssin työskentelytapoihin. Tämän jälkeen opiskelijat valitsivat itsenäisesti tai ohjaajien ja substanssiopettajiensa avustuksella suoritettavat MOOC-toteutukset. Lähipäivän lisäksi syksyn aikana järjestettiin kaksi Adobe Connectilla toteuttetua tapaamista, joissa käsiteltiin kurssien etenmistä, ajankohtaisia kokemuksia ja eteen tulleita ongelmia. MOOC-toteutusten suorittamisen lisäksi opiskelijoiden laativat kolme blogiesseetä, joissa he kuvasivat kokemuksiaan MOOC-opiskelun aloittamisesta, käyttämänsä kurssialustan tekniikasta ja ansaintamalleista sekä pedagogiikasta ja sisällöstä. Lisäksi opiskelijat vastasivat kyselyyn, jolla kartoitettiin yksityiskohtaisempaa tietoa MOOC-opiskelusta.

MOOC-alustat ja keskeiset kokemukset Opiskelijat suorittivat kursseja seuraavilla MOOC-alustoilla: FutureLearn, Coursera, edX, Alison ja Oppimaa.fi / Campwire. Käytetyistä alustoista ja kurssien laadusta löytyi suuria eroja; huonoimmillaan kurssi oli suppea, yhtä asiaa käsittelevä ja huonolla käytettävyydellä toteutettu viritelmä, joka ei tukenut oppimista, kun taas parhaat kurssit olivat erittäin huolellisesti käsikirjoitettuja ja toteutettuja ja joissa kurssialusta tuki oppimista sekä kurssin etenemistä erinomaisesti.

Pedagogisia huomioita

Havaittuja painopisteitä humanistinen vuorovaikutteinen MOOCin rakentamiselle:

  • MOOCin suunnittelu tiimityönä ja riittävästi resursseja
  • Pedagogiikan valinta
  • MOOCien optimaalinen kesto
  • MOOCeista oppimisanalyytiikkaan Soveltuvia yhteisöllisiä suunnitteluprosesseja
  • Carpe Diem
  • DIANA-malli (Dialogical Authentic Netlearning Activity)

Opiskelijoiden yleisiä kokemuksia

Usein toistunut positiivinen piirre MOOC-opiskelusta oli oman aikataulun määrittelyn mahdollisuus. Opiselijat kokivat, että MOOCit olisivat hyvä tapa järjestää opintojaksoja suomalaisella korkeakoulukentällä, mutta kurssialustojen kehittämisessä ja kurssien toteutuksessa on vielä runsaasti kehitettävää. Distanssin tuloksia ja tuotoksia Distanssi-hankkeen ja syksyn yhteisopintojakson tuloksia tuloksia on koottu verkkojulkaisuun osoitteeseen: http://distanssi.metropolia.fi/ Samasta osoitteesta löytyy myös mikrokirja MOOCiin menevä nuorisotyö – Joustava etäopetus digitaalisen työotteen vahvistajana.