Sähköinen tenttiminen

Liisa Myyry, valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto, Anni Rytkönen, opetusteknologiakeskus, Helsingin yliopisto, Venla Virtakoivu, Oppimisen palvelut, Oppimisen IT, Aalto-yliopisto

Työpajassa on tavoitteena työstää pedagogisesti mielekkäitä tenttikysymyksiä osallistujien tarpeiden mukaisiksi tenttikokonaisuuksiksi oman organisaation tarjoamiin sähköisiin tenttijärjestelmiin. Työskentely aloitetaan sähköisen tenttimisen käsitteeseen tutustumisella ja pedagogisesti mielekkäiden ja sähköisiin tentteihin soveltuvien tenttikysymysten työstämisellä, minkä jälkeen tenttikysymykset lisätään soveltuvaan järjestelmään. Työpajassa keskitytään erityisesti tekstitehtävien ja esseekysymysten laatimiseen.

Työpajassa käytettäviä tenttijärjestelmiä, joihin tenttejä on mahdollista lisätä, ovat Moodle (ohjeet: https://docs.moodle.org/all/fi/Opettajan_opas), Helsingin yliopiston Tenttiakvaario (ohjeet: https://blogs.helsinki.fi/tenttiakvaario/) sekä Aallon DigiExam (https://www.digiexam.se/en/). Vaikka et haluaisikaan tarjota tenttiäsi sähköisesti tentittäväksi, olet tervetullut työpajaan tenttikysymyksiäsi kehittämään!