Yliopisto-opettajana vuonna 2025

Pauliina Kupila ja Ulla Lehtonen, Helsingin yliopisto, opetusteknologiakeskus

Millaista yliopisto-opetus on vuonna 2025? Mitä haasteita opettajalla on työssään? Miten nämä haasteet ratkaistaan? Tule mukaan visioimaan yliopisto-opetuksen tulevaisuutta!Työpajassa osallistujat ideoivat palveluja, jotka auttavat yliopisto-opettajia toteuttamaan opetuksensa tarkoituksenmukaisella ja pedagogisesti perustellulla tavalla. Parhaimpien ideoiden konseptointia jatketaan työpajan jälkeen Helsingin yliopiston sisäisessä Digitaalinen opetus- ja oppimisympäristö (DOO) -projektissa. Projektin tavoitteena on kehittää ideoista toimivia opetuksen palveluja yliopistolaisten käyttöön.Helsingin yliopiston DOO-projekti on Helsingin yliopiston, Aalto yliopiston, Tampereen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston yhteisen Opintohallinnon tietojärjestelmien modernisointi (OTM) -hankkeen alahanke, jossa tavoitteena on muodostaa Helsingin yliopiston digitaalisen opetus- ja oppimisympäristön tavoitetila sekä tuottaa ketterästi tavoitetilan mukaisia palveluja.

Vuonna 2015 projektissa toteutetaan muun muassa opettajille suunnattu Opetukseni-sivu ja yksittäisen opintojakson tiedot kokoava Kurssisivu. Tuleeko sinun ideastasi yliopistomme seuraava hittituote?