Vid konferenserna i serien Svenskan i Finland samlas forskare, lärare och doktorander från finländska universitet och språkinstitut med inriktning på svenska språket eller nordiska språk för att dryfta frågor rörande språkets struktur, användning och inlärning. Härmed utgör konferenserna ett viktigt forum för presentation av forskningsresultat, inriktningar och projekt som rör svenska språket i allmänhet och dess användning i Finland i synnerhet.

Vid ett professorsmöte i Uleåborg 1987 föddes förslaget om att ordna ett regelbundet återkommande diskussionsforum för forskning om svenska i Finland. Omkring 50 personer samlades följaktligen 12-13 oktober 1989 till den första sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland vid Tammerfors universitet. Sedan dess har konferenserna i serien roterat via de finländska universiteten i några omgångar så att den nittonde sammankomsten hölls i Åbo Akademis i Vasa regi i maj 2021. Nästa konferens arrangeras av Östra Finlands universitet i Joensuu på våren 2023.

Hemsidan för konferensserien administreras av Jan Lindström/Helsingfors universitet.