Publikationer

Varje konferens följs upp av en publikation med serienamnet Svenskan i Finland där en del av presentationerna bearbetats till artikelform. Längden på artiklarna varierar mellan 10-15 sidor och artiklarna genomgår en anonym referentgranskning (två referenter per artikelmanus) innan de antas för publicering. Redaktionsrådet för publikationsserien består av professorerna i ämnet svenska/nordiska språk vid de finländska universiteten, medan varje enskild volym har en lokal redaktion bestående av de lokala konferensarrangörerna.

Konferensens publikationsserie har följande registrerade ISSN-nummer: ISSN 2489-4338 (tryckt), ISSN 2489-4346 (online). De enskilda volymerna har utkommit i de lokala konferensarrangörernas institutionsserier. Konferensserien är rankad som 1 på det finländska Publikationsforumet. Sedan första volymen 1990 har man gett ut 17 volymer i serien, den senaste efter konferensen i Helsingfors 2017 SviFi17_online.