Publikationer

Varje konferens följs upp av en publikation med serienamnet Svenskan i Finland där en del av presentationerna bearbetats till artikelform. Längden på artiklarna varierar mellan 10-15 sidor och artiklarna genomgår en anonym referentgranskning (två referenter per artikelmanus) innan de antas för publicering. Redaktionsrådet för publikationsserien består av professorerna i ämnet svenska/nordiska språk vid de finländska universiteten, medan varje enskild volym har en lokal redaktion bestående av de lokala konferensarrangörerna.

Konferensens publikationsserie har följande registrerade ISSN-nummer: ISSN 2489-4338 (tryckt), ISSN 2489-4346 (online). De enskilda volymerna har utkommit i de lokala konferensarrangörernas institutionsserier. Konferensserien är rankad som 1 på det finländska Publikationsforumet. Sedan första volymen 1990 har man gett ut 19 volymer i serien, den senaste efter konferensen i Vasa 2021, publicerad i tryck i september 2022 och inom kort även onlinet.

Länkar till konferensvolymer online

Svenskan i Finland 18. Tillgänglig: https://www.utupub.fi/handle/10024/150838

Svenskan i Finland 17. Tillgänglig: http://hdl.handle.net/10138/238351

Svenskan i Finland 16. Tillgänglig: https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/52296 eller 978-951-39-6828-1.pdf

Svenskan i Finland 15. Tillgänglig: https://tampub.uta.fi/handle/10024/98070 eller http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9937-1

Svenskan i Finland 14. Tillgänglig: http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526204642.pdf

Svenskan i Finland 13. Tillgänglig: http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-409-4.pdf

Svenskan i Finland 12. Tillgänglig: https://erepo.uef.fi/handle/123456789/20468