Etusivu

Kielen ja vuorovaikutuksen yksiköt on Suomen Akatemian ja Japanin tiedesäätiön yhteisrahoittama tutkimushanke. Suomen osahanke toteutetaan konsortiona, jonka osapuolia ovat Helsingin yliopisto ja Turun yliopisto. Konsortion johtajana toimii professori Ritva Laury. Turun osahanketta johtaa professori Marja-Liisa Helasvuo, ja Helsingin osahanketta professori Ritva Laury. Japanin osahankkeen johtajana toimii professori Ryoko Suzuki Tokion Keio-yliopistosta.

Kysymys kielen yksiköistä on keskeinen lingvistiikassa. Viimeaikainen tutkimus osoittaa, että käyttäessään kieltä keskusteluissa puhujat eivät tukeudu pelkästään kieliopillisiin rakenteisiin vaan myös kiteytyneisiin sanontoihin, eleisiin ja kontekstuaaliseen tietoon. Äskettäin on jopa kyseenalaistettu, ovatko kielen yksiköt sellaisina kuin ne lingvistiikassa on perinteisesti määritelty edes kieltenvälisesti valideja. Toisaalta on myös pohdittu, onko niillä mitään tekemistä sen kanssa, miten osanottajat keskusteluissa todellisuudessa toimivat. Hankkeessamme lähestymme kysymystä kielen yksiköistä kieltenvälisen tutkimuksen kautta. Tarkastelemme ja vertailemme erikielisiä keskusteluaineistoja etsien vastausta kysymykseen, ovatko kielitieteellisesti määritellyt yksiköt todella relevantteja keskustelun osanottajille, ja jos ovat, missä määrin.

Helsingin yliopistossa toimiva osahanke tutkii lauseita ja lauseyhdistelmiä sekä kehollista vuorovaikutusta. Turun yliopistossa toimiva osahanke puolestaan pohtii erityisesti lausetta pienempiä yksiköitä sekä prosodiaa. Japanin osahankkeessa keskitytään kielen ja vuorovaikutuksen yksiköihin japanin, mandariinikiinan, nootkan ja miyakon kielistä kootun aineiston pohjalta. Kokonaisuudessaan projektissa yhdistyy typologisesti varsin erilaisten kielten asiantuntemus, mikä tekee mahdolliseksi kieltenvälisen tarkastelun.