Hankekuulumisia keväältä

©Bea Karlstedt / Helsingin yliopisto

 

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA:n rahoittama TOP – täydennä varhaiskasvatuksen opintosi -hanke alkoi tänä keväänä ja on nyt päässyt hyvään vauhtiin.

TOP-hankkeen tavoitteena on lisätä tutkinnon suorittaneiden eli kelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien määrää kentällä sekä kokeilla ja kehittää räätälöityjä ja joustavia opintojen suoritusmahdollisuuksia. Hankkeen kohderyhmänä ovat Helsingin yliopistossa kirjoilla olevat tai aikaisemmin kirjoilla olleet opiskelijat, joiden varhaiskasvatuksen opinnot ovat keskeytyneet tai olleet pitkään tauolla, mutta jotka haluaisivat jatkaa opintoja ja saada tutkinnon tehtyä valmiiksi.

Ensimmäisessä vaiheessa kävimmekin läpi opintorekisterin tietoja, jotta löydämme kohderyhmään kuuluvat opiskelijat. Ensimmäisiin potentiaalisiin opiskelijoihin olimme yhteydessä sähköpostitse jo tammikuussa, mutta opiskelijoiden tavoittelu ja yhteydenotot jatkuivat pitkin kevättä – jos opinnoista oli vierähtänyt jo tovi, yliopiston opintotietojärjestelmässä olleet yhteystiedot eivät välttämättä olleet ajan tasalla ja jouduimme etsimään yhteystietoja muuta kautta. Sähköpostitse, puhelimitse ja kirjeitse tavoittelimme kevään aikana useita kymmeniä kohderyhmään sopivia henkilöitä, joista kolmisenkymmentä ilmoitti kiinnostuksensa jatkaa opintoja.

Yhteydenottoomme vastanneet opiskelijat tapasivat hankkeen koordinaattori, opinto-ohjaaja Marja Lehdon kanssa alkukartoituskeskustelun merkeissä, jossa käytiin läpi opintojen tilanne sekä tehtiin opintosuunnitelmaa jatkoon. Yhteinen aloitustapaaminen pidettiin etäyhteyksin maaliskuussa, ja tilaisuudessa opiskelijat pääsivät tutustumaan toisiinsa ja saamaan vertaistukea. Tapaaminen oli varmasti motivoiva niin opiskelijoille kuin hankkeen työntekijöillekin.

Kevään aikana hankkeen piirissä on aktiivisesti opiskellut parikymmentä opiskelijaa, jotka ovat alun perin aloittaneet varhaiskasvatuksen opintonsa vuosien 1995 ja 2018 välillä ja jotka tällä hetkellä asuvat eri puolilla Suomea. Yliopistonlehtori Päivi Virtanen on ohjannut opiskelijoita kandi- ja graduseminaarissa sekä räätälöinyt opiskelijoilta puuttuvia opintojaksoja itsenäisesti suoritettaviksi. Lisäksi opiskelijat ovat mahdollisuuksien mukaan osallistuneet tiedekunnan järjestämään opetukseen tai suorittaneet opintoja avoimen yliopiston kautta. Opiskelutauon jälkeen myös henkilökohtainen opintojen ohjaaminen ja kannustaminen on ollut tärkeässä roolissa.

Kevään aikana useampi opiskelija pääsikin jo palauttamaan kandityönsä ja yksi opiskelijoista saavutti tavoitteensa kesäkuussa eli valmistui kasvatustieteen kandiohjelmasta varhaiskasvatuksen opettajaksi, onnittelut! Seuraavia valmistumisia on tiedossa syksyllä.

Hankkeen toiminnassa on pieni hengähdystauko nyt kesällä, mutta elokuussa taas jatkamme. Keväällä aloittaneet opiskelijat jatkavat ja viimeistelevät opintojaan, mutta mukaan on tulossa myös uusi ryhmä opintojaan jatkavia opiskelijoita.