Temaattinen tutkielmaseminaari 2020-21

Globaali kristinusko

Oppiaine: Systemaattisen teologian oppiaineet, mutta tutkielman ja siihen kuuluvat opinnot voi tehdä muidenkin osastojen oppiaineissa.

Seminaarin ohjaaja: Elina Vuola

Seminaarin kokoontumisrytmi: Aluksi 2t viikossa, sitten sovitaan pidemmät ja harvemmat tapaamiset.

Seminaarin aiheen tarkempi esittely

Seminaarissa keskitytään kristinuskon globaaliin luonteeseen. Millaisia ovat lähetystyön ja eurooppalaisen kolonialismin vaikutukset globaalissa etelässä nykyään? Millaista teologista ajattelua globaalissa etelässä (Aasia, Afrikka, Latinalainen Amerikka) on syntynyt kristinuskon levittyä kaikkialle maailmaan? Opiskelija voi valita esimerkiksi jonkin merkittävän globaalista etelästä tulevan teologin tutkielmansa aiheeksi. Koska isot yhteiskunnalliset kysymykset läpileikkaavat kirkkojen elämää globaalissa etelässä, niiden tarkastelu teologisesta ja uskonnontutkimuksellisesta näkökulmasta on tärkeää.

Lyhyt kuvaus seminaarityöskentelystä

Käydään läpi tutkielman tekoon ja sisältöön liittyvät keskeiset asiat; metodien syventämistä; kriittisen palautteen antaminen; tutkimussuunnitelman tekeminen ja toisten opiskelijoiden suunnitelmien kommentointi; gradun kirjoittaminen luku kerrallaan; toisten opiskelijoiden tekstien kommentointi. Tutkielman kirjoittaminen.

Esimerkkejä tutkielman aiheista

– Globaalin etelän teologinen ajattelu, esim. johonkin teologiin keskittymällä
– Kontekstuaaliset ja vapautuksen teologiat eri puolilla maailmaa, myös globaalisessa pohjoisessa
– Missiologiset kysymykset
– Inhimillisen kehityksen kysymykset ja uskonto
– Feministiteologiat ja sukupuolen kysymykset eri konteksteissa
– Etnisyyden ja rodun kysymykset ja uskonto
– Ekumeeninen liike ja kontekstuaaliset teologiat (esim. Ecumenical Association of Third World Theologians –järjestön historia)
– Uskontodialogin kysymykset
– Teologia ja globaalit kysymykset (ympäristö, rauha ja konfliktit, köyhyys ja kehitys, ihmisoikeudet, sukupuoli ja seksuaalisuus, globaalietiikka)
– Karismaattisen kristillisyyden kasvu
– Globaali etiikka ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

Ennen seminaaria suositeltavat opinnot: Oman oppiaineen metodiopinnot; TUK-2613 Kristinusko globaalissa vuorovaikutuksessa ja TUM-3301 Kontekstuaalinen teologia.

Kielivaatimukset: suomi, englanti; etuna espanja tai portugali.

Muuta huomioitavaa: Seminaarissa tehtävissä tutkielmissa voidaan käyttää sekä tekstuaalisia että empiirisiä metodeja, erityisesti etnografia. Kaikki tiedekunnan opiskelijat ovat tervetulleita seminaariin.