Tutkintorakenne ja opiskelu

Alla yleiskatsaus maisteriohjelman tutkintorakenteesta opintosuunnittain. Enemmän tietoa opiskelusta maisteriohjelmassa löytyy Opiskelijan ohjeet -sivustolta.

Yksittäiset opintojaksot löytyvät weboodista: Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelman tutkintorakenne.

TUTKINTORAKENNE

Tieteenalan syventävät opinnot 70 op:

 • seminaari- ja menetelmäopinnot 10 op
 • tutkielman oppialan opinnot 15 op
 • temaattiset opinnot 15 op
 • pro gradu -tutkielma 30 op
Työelämäopinnot 15 op Valinnaiset opinnot 35 op

Tutkintorakenne kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen tehtävien asiantuntijatyön opintosuunnassa:

Tieteenalan syventävät opinnot 70 op:

 • seminaari- ja menetelmäopinnot 10 op
 • tutkielman oppialan opinnot 15 op
 • temaattiset opinnot 15 op
 • pro gradu -tutkielma 30 op
Työelämäopinnot 15 op Valinnaiset opinnot 35 op

Tutkintorakenne opetus- ja kasvatustehtävien asiantuntijatyön opintosuunnassa:

Tieteenalan syventävät opinnot 60 op:

 • seminaari- ja menetelmäopinnot 10 op
 • tutkielman oppialan opinnot 15 op
 • temaattiset opinnot 5 op
 • pro gradu -tutkielma 30 op
Opettajan pedagogiset opinnot 60 op