Kirjallisuutta

Kirjallisuutta

Kniivilä, Sonja, Lindblom-Ylänne, Sari & Mäntynen, Anne (2017). Tiede ja teksti: tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: Gaudeamus.

Uusimmat artikkelit