Kirjoitusohjeita

Tälle sivulle on koottu Helsingin yliopiston Teologisen tiedekunnan kirjallisia töitä koskevia ohjeita.

Tutkielmapohjat ja kirjallisuuden merkitseminen

Mikäli jonkin tiedoston avautumisessa on ongelma, päivitä ensin sivu tai tyhjennä selaimesi välimuisti, jotta tulet käyttäneeksi uusinta latauslinkkiä. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä (ks. etusivu).

Tutkielmapohja teol-tutkielmapohja
Tätä gradupohjaa tulee käyttää lukuvuodesta 2017–2018 alkaen kaikissa uusissa aloitettavissa opinnäytetöissä ja muissa sähköisesti palautettavissa opintosuorituksissa, paitsi vanhojen tutkintovaatimusten mukaisissa pro gradu -tutkielmissa eikä väitöskirjoissa. Kts. alempaa tekniset ohjeet. Vanha tutkielmapohja on edelleen saatavilla Flammasta (myös esimerkiksi kirjansidonnassa käytettäväksi). Flammasta on myös saatavilla pohjan odt-versio.

Tutkielma (pro gradu)
Tutkielman kirjoittamiseen annetut tekniset ohjeet ja määräykset ovat luettavissa Opiskelijan ohjeissa.
https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/tutkielma-ja-kypsyysnayte-maisterin-tutkinnossa

Kandidaatin tutkielma
Kandidaatin tutkielman kirjoittamiseen pätevät samat tekniset ohjeet kuin maisterivaiheen tutkielmaan (kts. alla). Lisäksi vain kandityötä koskevat ohjeet ovat luettavissa Opiskelijan ohjeissa.
https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/tutkielma-ja-kypsyysnayte-kandidaatin-tutkinnossa


Kirjallisuuden merkitseminenTeologian_tyyli_19

  • RefWorksissä jaettuna nimellä Helsinki 3. RefWorks saattaa jättää ilmoittamatta joitain tietoja, joten muista aina tarkastaa että esim. kaikki kirjoittajat on ilmoitettu.
  • Tuuli Helminen on lisännyt tyylin kirjallisuuden osalta myös Zoteroon nimellä Helsingin yliopisto – Teologinen tiedekunta (Finnish). Tyyli on avoimesti muokattavissa GitHubin kautta. Se löytyy samalla nimellä myös Mendeleysta ja RefWorksista.

Lähteiden merkitseminen (antiikin lähteet, arkistolähteet yms.)

Ohjeet tehtäväkategorioittain

Esseeohje: Teol-esseeohje. Essay guidelines in English

Oppimispäiväkirja: Lukupäiväkirja Teol-lukupaivakirjaohje-2020 (PDF) Teol-lukupaivakirjaohje-2020 (Word)

Oppimispäiväkirja: Luentopäiväkirja Teol-luentopaivakirjaohje (PDF) Teol-luentopaivakirjaohje (Word)

Ohjeet posterien tekemiseen: Ohjeet kurssilla TUK-202

Blogi: Kuinka kirjoittaa akateeminen blogiteksti?

Kirjallisuuskatsaus (tulossa)

Lähdetehtävä (tulossa)

Haastatteluanalyysi (tulossa)

Ryhmätyöskentelyn raportti (tulossa)

Oppialakohtaisia ohjeita

Kirkkohistorian metodiopas graduntekijälle: Saatavilla Teologia.fi-sivustolta

Systemaattinen analyysi

Eksegeettinen analyysi Eksegeettinen analyysi

 

Muuta

Yksittäisten opintojaksojen ohjeita

Kirjoitusviestintä (10730) -opintojakson YK70 täydentäminen sl 2020

  • Syksy 2020: palautuspäivät ovat 18.9., 16.10., 16.11.2020 (marraskuun palautuspäivä on viimeinen, jotta suorituksen ehtii saada valmiiksi ja rekisteröidä ennen siirymäajan päättymistä)

Ohjeet työmäärästä per opintopiste

Kanditasolla Mitoitusohjeet_TK

Maisteritasolla Mitoitusohjeet_TM

Lisää kirjoitusohjeita löydät esimerkiksi seuraavilta sivuilta:

HY Kielijelppi

HY Avoin yliopisto

Lainauskäytännöistä ja plagioinnista katso Älä kopsaa -sivusto

Uusimmat artikkelit