Kirjoitusohjeita

Tälle sivulle on koottu Helsingin yliopiston Teologisen tiedekunnan kirjallisia töitä koskevia ohjeita.

Tutkielmapohjat ja kirjallisuuden merkitseminen

Mikäli jonkin tiedoston avautumisessa on ongelma, päivitä ensin sivu tai tyhjennä selaimesi välimuisti, jotta tulet käyttäneeksi uusinta latauslinkkiä. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä (ks. etusivu).

Tutkielmapohja teol-tutkielmapohja / teol-tutkielmapohja-docx
Tätä gradupohjaa tulee käyttää lukuvuodesta 2017–2018 alkaen kaikissa uusissa aloitettavissa opinnäytetöissä ja muissa sähköisesti palautettavissa opintosuorituksissa, paitsi vanhojen tutkintovaatimusten mukaisissa pro gradu -tutkielmissa eikä väitöskirjoissa. Kts. alempaa tekniset ohjeet. Vanha tutkielmapohja on edelleen saatavilla Flammasta (myös esimerkiksi kirjansidonnassa käytettäväksi). Flammasta on myös saatavilla pohjan odt-versio.

Tutkielma (pro gradu)
Tutkielman kirjoittamiseen annetut tekniset ohjeet ja määräykset ovat luettavissa Opiskelijan ohjeissa.
https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/tutkielma-ja-kypsyysnayte-maisterin-tutkinnossa

Kandidaatin tutkielma
Kandidaatin tutkielman kirjoittamiseen pätevät samat tekniset ohjeet kuin maisterivaiheen tutkielmaan (kts. alla). Lisäksi vain kandityötä koskevat ohjeet ovat luettavissa Opiskelijan ohjeissa.
https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/tutkielma-ja-kypsyysnayte-kandidaatin-tutkinnossa


Kirjallisuuden merkitseminen:

Kirjallisuuden merkintäohjeet on päivitetty 2021 yhdessä Teologisen Aikakauskirjan kanssa (RefWorksiä yms. ei ole vielä päivitetty): Teologian_tyyli_2021

Teologian_tyyli_20

  • RefWorksissä jaettuna nimellä Helsinki 3. RefWorks saattaa jättää ilmoittamatta joitain tietoja, joten muista aina tarkastaa että esim. kaikki kirjoittajat on ilmoitettu.
  • Tuuli Helminen on lisännyt tyylin kirjallisuuden osalta myös Zoteroon nimellä Helsingin yliopisto – Teologinen tiedekunta (Finnish). Tyyli on avoimesti muokattavissa GitHubin kautta. Se löytyy samalla nimellä myös Mendeleysta ja RefWorksista.

Lähteiden merkitseminen (antiikin lähteet, arkistolähteet yms.)

Ohjeet tehtäväkategorioittain

Esseeohje: Teol-esseeohje. Essay guidelines in English

Oppimispäiväkirja: Lukupäiväkirja Teol-lukupaivakirjaohje-2020 (PDF) Teol-lukupaivakirjaohje-2020 (Word)

Oppimispäiväkirja: Luentopäiväkirja Teol-luentopaivakirjaohje (PDF) Teol-luentopaivakirjaohje (Word)

Ohjeet posterien tekemiseen: Ohjeet kurssilla TUK-202

Blogi: Kunka kirjoittaa akateeminen blogiteksti? (ks. esimerkkejä opiskelijoiden blogiteksteistä: https://blogs.helsinki.fi/top-teol/)

Kirjallisuuskatsaus (tulossa)

Lähdetehtävä (tulossa)

Haastatteluanalyysi (tulossa)

Ryhmätyöskentelyn raportti (tulossa)

Oppialakohtaisia ohjeita

Kirkkohistorian metodiopas graduntekijälle: Saatavilla Teologia.fi-sivustolta

Systemaattinen analyysi

Eksegeettinen analyysi Eksegeettinen analyysi

 

Muuta

Yksittäisten opintojaksojen ohjeita

Kirjoitusviestintä (10730) -opintojakson YK70 täydentäminen sl 2020

Ohjeet työmäärästä per opintopiste

Kanditasolla Mitoitusohjeet_TK

Maisteritasolla Mitoitusohjeet_TM

Lisää kirjoitusohjeita löydät esimerkiksi seuraavilta sivuilta:

HY Kielijelppi

HY Avoin yliopisto

Lainauskäytännöistä ja plagioinnista katso Älä kopsaa -sivusto

Viimeisimmät artikkelit