Kirjoitusviestintä

Kirjoittaminen on prosessi, jonka lopputulos, sujuva ja huoliteltu teksti, palvelee tarkoitustaan ja välittää viestinsä lukijalle mahdollisimman esteettömästi. Kirjoittaminen kuuluu oleellisesti myös opiskeluun ja tutkimiseen, sillä se jäsentää ajattelua ja synnyttää uusia ideoita. Kirjoitustaito on tärkeä ammattitaito myös työelämässä. Tässä osiossa tutustutaan kirjoitusprosessin eri vaiheisiin, tieteellisen kirjoittamisen perusasioihin sekä tekstin viimeistelyyn.

Tieteellinen kirjoittaminen
Opiskelijoiden tekstilajeja
Kirjoittamisen aluksi
Kirjoitusvaiheet
Mikä tekee tekstistä sujuvan?
Lähteiden käyttö ja lähdeluettelo
Kirjallisuus ja linkit, kirjoitusviestintä