Kokous ja kokoustaidot

Kokous on määrämuotoinen ja sääntöihin sidottu vuorovaikutustapahtuma, jossa osallistujat pyrkivät saamaan aikaiseksi päätöksiä. Sen muodollisuutta määrittelevät lait, säännöt ja kokoustapa. Mitä enemmän osallistujia on ja mitä enemmän käsiteltävästä asiasta syntyy erimielisyyttä, sitä muodollisempi kokous on. Lait ja säännöt edesauttavat osaltaan joustavaa ja ripeää toimintaa kokouksessa.

Kokoustaito koostuu vuorovaikutusosaamisesta ja kokousteknisistä taidoista. Tämä edellyttää perehtyneisyyttä vakiintuneisiin menettelytapoihin sekä voimassa oleviin lakeihin ja säännöksiin. Kokouksen osanottajan on lisäksi kyettävä saamaan aikaan yhteisesti hyväksyttyjä päätöksiä neuvotellen ja keskustellen toisten osallistujien kanssa.

Kokoustekniset taidot

Kokouksissa osallistujien toiminta ja vaikuttaminen tapahtuvat kokouksen vakiintuneiden menettelyjen välityksellä. Kokoustekniikka ikään kuin luo raamit, joiden sisällä kokouksen osanottajat toimivat. Voidakseen toimia tarkoituksenmukaisesti kokoustilanteissa, on tiedettävä esimerkiksi, missä vaiheessa ja miten voi vaikuttaa kokoustyöskentelyyn ja päätöksentekoon.

Yhdistyslaki (Finlex)

Kokouksen ja neuvottelun erot. Soveltaen teoksen Kansanen (2002) pohjalta: