Kypsyysnäyte

Kypsyysnäyte kirjoitetaan sekä kandidaatin että maisterin tutkinnossa. Kypsyysnäyte on asetuksen vaatima opintosuoritus, jolla opiskelija osoittaa sekä perehtyneisyytensä tutkielmansa alaan että äidinkielen hallinnan. Jos opiskelija on osoittanut äidinkielen (suomen tai ruotsin) taitonsa kandidaattivaiheessa, maisterivaiheen kypsyysnäytteessä riittää, että hän osoittaa perehtyneisyytensä opinnäytteen alaan. Kieliasun arviointia ei maisterivaiheen kypsyysnäytteeltä tällöin edellytetä.

Kypsyysnäytteenä arvioitava teksti on aina tieteellinen. Maisterin tutkinnossa kypsyysnäytteenä toimii yleensä pro gradu -tutkielmasta laadittava tiivistelmä, joka liitetään tutkielman osaksi. Eri yliopistoissa ja eri tiedekunnissa erityisesti kandidaatin kypsyysnäytteen suoritusmuodot vaihtelevat. Se voi olla tenttitilaisuudessa kirjoitettava esseetyyppinen kirjoitelma oman tutkielman pohjalta, oman tutkielman osa, sitä sivuava asiantuntijateksti tai tutkielman pohjalta laadittava tiivistelmä. Kannattaa selvittää aina hyvissa ajoin, miten omassa tiedekunnassa kypsyysnäyte suoritetaan.

Kypsyysnäytteen arvioi sekä oppiaineen edustaja (tyypillisessä tapauksessa tutkielman ohjaaja) että kieliasun osalta kyseisen kielen opettaja. Olipa tekstilaji ja suoritusmuoto mikä tahansa, kypsyysnäytteen täytyy täyttää sekä sisältöä että kieltä koskevat vaatimukset.