Opiskelutekstin arvioitsija ja oletettu lukija

Tekstin lukija on hyvä pitää mielessä aina tekstiä kirjoittaessaan. Kannattaa kuitenkin huomata, että tekstilajin mukainen oletettu yleisö eli tekstin ”kuvitteellinen lukija” ja tekstin arvioitsija voivat olla keskenään erilaisia.

Esimerkiksi kandidaatintutkielman oletetun lukijan voi usein ajatella olevan tiedoiltaan samalla tasolla kuin kirjoittajan opiskelutoverin, vaikka tekstin lopulta arvioikin kokenut opettaja. Tämä näkyy muun muassa siten, että alan käsitteitä on avattava ja selostettava varsin perusteellisesti, vaikka arvioitsija on alan asiantuntija.

Vaikka tekstistä siis saisikin arvion, kirjoittajan kannattaa suunnata tekstinsä opettajan tai arvioitsijan sijaan tekstilajin mukaiselle yleisölle. Asian voi nähdä myös niin, että tekstiä kirjoittaessaan joutuu huomioimaan erilaisia yleisöjä ja miettimään tekstin vastaanottoa monesta näkökulmasta.

Lue lisää opiskelijan tekstilajien tavoitteista ja kohderyhmistä.