Neuvottelutaktiikat

Neuvottelun osapuolet toteuttavat toimintasuunnitelmaansa tiedostettujen ja tiedostamattomien neuvottelutaktiikoiden avulla. Erilaisten neuvottelutaktiikoiden käyttö on sidoksissa neuvottelun kokonaistilanteeseen ja niiden tehokkuus perustuukin toteuttamistapaan ja oikeaan ajoitukseen.

Neuvottelutaktiikoita voidaan käyttää neuvotteluun valmistautumisessa, neuvottelutilanteessa sekä jälkipuinnissa.

Erilaisia neuvottelutaktiikoita. Soveltaen teoksen Jattu-Wahlström & Kallio (1992) pohjalta